Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 

 Skriv et indlæg


 Felter mærket med * skal angives.

Emne: * 
Besked: * 

  vis indlæg formatteret   |  (brug [] i stedet for <> til at formattere med HTML)

Du svarer på:
Fra HB referat 8/2018:

"Hovedbestyrelsen godkendte de fremsendte reglementer fra Stævne og Reglements-udvalget
med følgende tilføjelser.

Tilføjelse 1)
§ 5.1: Supplement med ekstra klasse i H18 og D18 med pointgivning 4-3-2-1.

HB er af den opfattelse, at der skal mere fokus på ungdomsarbejde. Derfor bifalder HB det
arbejde der er lagt i at udforme divisionsturneringen således, at den strategiske linje der er
anlagt dels i DOF`s Plan 2020 og efterfølgende i Strategiaftalen med DIF 2018-2021, følges. I
forhold til det fremsendte forslag til reglement for Fod-O fremsatte CP et ønske om, at HB
anerkender den særlige udfordring der er i forhold til 17-20-årige. Denne aldersgruppe, bør
ligesom de øvrige ungdomsklasser i det fremsendte forslag, have 2-årigt klasseinterval. HB
tiltrådte dette, og der tilføjes til det fremsendte forslag en ekstra klasse, H18 og D18 med
pointgivning 4-3-2-1."

Dit navn/alias: * 
Din e-mailadresse:  

For at beskytte mod misbrug af denne side til f.eks SPAM er det nødvendigt at indtaste følgende kodeord præcist nedenfor: movutomudo

Brug o-snakken med omtanke! Du opfordres selvfølgelig til at stå ved din mening ved at bruge dit rigtige navn når du skriver indlæg, men det er også tilladt at ytre sig uden at andre ved hvem man er. Her gælder de nomale regler for pli, for eksempel ingen ubegrundede personangreb. Indlæg skrevet i reklameøjemed toleres heller ikke. Læs i øvrigt vore Policy.