Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 

 Skriv et indlæg


 Felter mærket med * skal angives.

Emne: * 
Besked: * 

  vis indlæg formatteret   |  (brug [] i stedet for <> til at formattere med HTML)

Du svarer på:
Der har i dette forum (og senest også i dagspressen) været forsøgt spundet (læs: fordrejet/spin) en historie om at landsholdsløbernes gode resultater i 2010'erne kunne forklares i noget nyt som Lars Lindstrøm skulle have tilført og at hans diktatoriske, manipulerende og humørsyge ledelsestil på en eller anden måde skulle have haft en positiv effekt, og dermed kunne undskyldes.

Det er derfor værd at gå lidt bagom scenen for at se på bagvedliggende faktorer. Det er åbenlyst at de danske VM-medaljer i høj grad er blevet båret hjem af den exceptionelt dygtige trio, Ida Bobach, Emma Klingenberg og Maja Alm, suppleret af stamspillerne Søren Bobach og Tue Lassen. Ordet exceptionelt er valgt fordi det er helt usædvanligt at vi i et lille forbund med smalt rekrutteringsgrundlag har været så heldige at vi i samme generation har haft tre kvindelige løbere med så stort et medfødt fysiologisk talent. Vi har tidligere haft dygtige kvindelige løbere, men ikke tre i samme generation. Yderligere er der den væsentlige faktor at Ida, Emma og Maja svinger godt sammen på det personlige plan, og på dén måde har kunnet løfte hinanden i deres satsning, - godt suppleret af Signe Søes.
Nøjagtig de samme forhold gjorde sig gældende da vi havde ét af verdens bedste herrelandshold i 90'erne og 00'erne. (Hvis nogen skulle have glemt dem: Mikkel Lund, Claus Bloch, Christian Nielsen, René Rokkjær, Chris Terkelsen, Carsten Jørgensen, Allan Mogensen, Torben Skovlyst, Thomas Hjerrild, m.fl).
Succesrecepten i 90'erne og 00'erne var den samme som i 10'erne, - talentfulde løbere med et stærkt sammenhold og en stærk træningsvilje. Også når vi kigger på den træning og landsholdstræningsopfølgning som har fundet sted er metoderne de samme. Faktisk forholder det sig sådan at særligt herreløberne var i et hårdere landsholdstræningsregime i 90'erne og 00'erne, hvilket også kan forklare de generelt bedre herreresultater i disse to årtier.
Så forestillingen og fortællingen om at der på landsholdet i 10'erne skulle have foregået noget træningsmæssigt nyskabende eller grænseoverskridende der skulle have medført forbedrede resultater er faktuelt forkert.

Tværtimod er der al mulig grund til at antage at vi med 10'ernes generation af talentfulde kvindelige o-løbere kunne have vundet flere medaljer og have set længere landsholdskarrierer, havde det været under en mindre despotisk og orienteringseliteidrætsfaglig mere kompetent landsholdsledelse.

Team Danmark er sat i verden for at udvikle og understøtte de bedst mulige rammer for eliteidrætten og har som institution 35 års erfaring på området. De bliver som institution blandt andet målt på antallet af medaljer vundet af danske atleter, samtidigt med at de skal vejlede og overvåge at det foregår på en socialt og samfundmæssigt ansvarlig måde. Vi har som forbund haft en glimrende samarbejde med TD gennem alle tre årtier og altid i en gensidigt respektfuld ånd. Når de i denne sag har valgt at skride ind og støtte DOF i afskedigelsen af LL kan vi som forbund og som medlemmer i DOF vide os sikre på at det har været på baggrund af tungtvejende og solide bagvedliggende undersøgelser, erfaring og dokumentation. Vel at mærke erfaringer som er opnået uafhængigt af DOF og eliteløbere i DOF.

Alle der har været tæt på landsholdet over de forløbne årtier kan nikke genkendende til ovenstående beskrivelse.
Derfor kan det være relevant at motivforske lidt hos dem der er med til at spinne historien så den i stedet for at handle om uforsvarlig ledelsesadfærd kommer til at handle om "den selvopofrende trænerkapacitet mod hvem der er blevet gjort stor uret". (Eller tilsvarende grandiose selvbedrag).
Det er oplagt at dette vrangbillede i udgangspunkt stammer fra Lars Lindstrøm selv. Det ligger fuldstændig i tråd med beskrivelsen fra 'Ikke et offer' nedfældet i nærværende forum i december 2019. LL har i sin kommunikationsform yndet at benytte et dem-og-os sprogbrug hvor han har fremhævet sig selv (og landsholdet) som stående i opposition til foregående landstrænere og landshold. (Ud fra en psykologisk betragtning på mange måder analogt til Trumps had og mindreværd i forhold til Obama).
Udover Lars Lindstrøm er der en række medløbere som efter fyringen har været med til at promovere LL-krænkelsesmyten. Det handler primært om folk som har spejlet sig i LL og har været parate til at tage æren/medansvar for landsholdets resultater, og derfor har svært ved at tolerere at deres verdensbillede krakelerer. Derudover er der et langt stykke hen af vejen tale om folk som bærer på en frustration over egne uindfriede eliteambitioner, det være sig som løber eller som leder. Det er denne gruppe af individer som nu lobbyer for at vælte vores politiske ledelse, ved at fremme LL-krænkelsesmyten overfor klublederne.

Så inden vi henter høtyvene og tænder faklerne vil jeg anbefale at man gør sig den anstrengelse at gå til kilderne og forhøre sig om forholdene som de er blev oplevet af dem som har været på landsholdet, og så i øvrigt bakke op om vores politiske ledelse som har taget en nødvendig beslutning. I modsat fald er man i færd med at støtte op om en bevægelse der vil skyde budbringeren.

Dit navn/alias: * 
Din e-mailadresse:  

Bemærk venligst, at alle indlæg logges, hvilket vil sige at webmaster ved hvem du er, selvom du vælger at optræde anonymt.

For at beskytte mod misbrug af denne side til f.eks SPAM er det nødvendigt at indtaste følgende kodeord præcist nedenfor: rufdrkus

Brug o-snakken med omtanke! Du opfordres selvfølgelig til at stå ved din mening ved at bruge dit rigtige navn når du skriver indlæg, men det er også tilladt at ytre sig uden at andre ved hvem man er. Her gælder de nomale regler for pli, for eksempel ingen ubegrundede personangreb. Indlæg skrevet i reklameøjemed toleres heller ikke. Læs i øvrigt vore Policy.