Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 < ! >
 Indlæg 121 til 140, i omvendt kronologisk rækkefølge:
Emne: Re: Ny direktørSe alle indlæg for dette emne
Navn: Hele pladen fuldTid: 19.11.2020 17:15
Nu direktør med stærkt elitefokus.
Skal vi så finde en formand med stærkt breddefokus?
Ellers bliver bredden glemt - igen?
Emne: Re: Ny direktørSe alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 18.11.2020 14:24
Direktøren for det hele sætter helt nye standarder da han skal forny DIF-strategien. Citat fra nyheden: "Af umiddelbart forestående opgaver er fornyelse af DIF-strategien og en ny eliteplan samt konkrete implementeringsopgaver med bl.a. TBU-projektet." Måske DOF-formand så skal være DIF-formand. Der er jo snart valg...
Emne: Ny direktørSe alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 18.11.2020 12:38
Så fik vi alle en ny direktør, stort tillykke til Bo og stort tillykke til os i DOF.

Med mit kendskab til Bo så vil han være garant for både aktion og kommunikation - ting der har været lidt sparsomt på det sidste.

Jeg er også sikker på at den kæmpe berøringsflade og oprigtige interesse for vores sport som Bo har vil komme alle os DOF'er til gavn og glæde.

Det bliver et spændende 2021

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8108-bo-simonsen-er-ny-direktor-i-dof
Emne: Dagens udgave af "Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv" fra KUMSe alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 12.11.2020 10:45
Heri står bl.a.:Særlige retningslinjerHerunder følger særlige retningslinjer i forbindelse afholdelse af aktiviteter og arrangementer:

Arrangementer, aktiviteter og begivenheder for børn og unge til og med 21 årDer må være op til 50 udøvere og deltagere i idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til og med 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Undtagelsen for børn og unge op til og med 21 år dækker til og med 21 år. Det vil sige, at man ikke er dækket under undtagelsen, når man fylder 22 år.

Tidsforskudte, sektionsopdelte eller geografisk spredte arrangementerDet er muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt med mere end 10 deltagere, så længe der på intet tidspunkt er mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Fx kan fodboldstævner (…) afvikles, så der om formiddagen deltager op til 10 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 10 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.Det er muligt at afholde en idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt 10 personer i hver gruppe inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert deres afmærkede felt eller lignende. Det betyder, at en træner m.v. således ikke kan lede flere af grupperne samtidigt, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.Derudover er det muligt at afholde et stævne mv. med flere end 10 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement.Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 10 deltagere, hvis flere end 10 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse, medmindre deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og reglerne om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 samt forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19.God fornøjelse med at læse, forstå og tolke.

Emne: Re: Løb i en Corona-tid (Re: Natcup?)Se alle indlæg for dette emne
Navn: En der kender til retningslinjerneTid: 11.11.2020 23:19
-->En der kender til myndighederne
Dette er hvad der står i retningslinjerne fra DIF:
"Det vil også være muligt at afholde arrangementer på samme tid med flere end 10/50 personer, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start-og målområdet."
Så med mindre myndighederne ikke anerkender disse retningslinjer, så kunne Hillerød godt have gennemført løbet uden at få politiet på nakken.
Tak til Hillerød for at prøve, synd at de måtte aflyse.
Emne: Re: Løb i en Corona-tid (Re: Natcup?)Se alle indlæg for dette emne
Navn: En der kender til myndighederneTid: 10.11.2020 09:15
Kære Henrik og Hillerød

Det er en super stærk plan i har lavet og der ville med 99,5 % sandsynlighed ikke ske smitte til det arrangement og forsamlingsforbuddet på 10 ville nok ikke blive overgået.

Måske var startlisten lige tæt nok alligevel , selvom i havde tænk godt over det.

Men rent definitorisk ville myndighederne med overvejende sandsynlighed nok stadig sige det var ét arrangement (selvom det er lidt uretfærdigt hvis man kigger på jeres setup). De er ret rigide i øjeblikket. Måske en forhåndsgodkendelse med beskrivelse af lignende stævner skal på plads og der er en lille chance for det kan gennemføres?

Hvis det skulle gennemføres lige nu skulle der nok have været 8 parallelle arrangementer, dvs. 8 starter og 8 målposter.

En anden ting man skal overveje er usikkerheden i at arbejde med mennesker, selvom man i et regneark får det til hele til at stemme og passe med max 10 forsamlet på ethvert tidspunkt, så er der altid usikkerhed når det gælder mennesker.

Og tak fordi i prøver, der skal helt sikkert prøves at finde ud af en løsning mht. stævner i o-sporten hvor smitterisikoen må være meget lav sammenlignet med andre sportsgrene.. Corona forsætter vel hele vinteren og måske mere til..
Emne: Re: Løb i en Corona-tid (Re: Natcup?)Se alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 10.11.2020 08:25
Natcup 2. AFD. var et løb med 75 deltagere, startlisten var opdelt i grupper på 8 med indlagt tid mellem hver af disse grupper - hvilket gav et samlet startfelt på ca. 1½ time.

Instruktionen indeholdt klare beskrivelse af hvor deltagerne må befinde sig på hvilke tidspunkter (se pkt. 'oversigt') og hvorledes deltagerens adfærd skal være ifb. med start (se pkt. 'start') i http://www.fif-orientering.dk/fif/loeb/natcup2020/FIF%20Instruktion%2020201111.pdf

Disse tiltag er hvad vi som arrangør havde gjort for at undgå forsamling på max. 10 løbere, og det havde været overholdt - der er INGEN chance for at 10 løbere møder hinanden ved start, mål eller en post - medmindre deltagerne altså vælger IKKE at læse instruktionen eller følge anvisningerne i denne.

Efter min mening er det denne sidste usikkerhed, deltagernes adfærd, der gør at vi som arrangør ikke 100% kan garantere at der ikke er 10+ der står samlet ved parkering inden start eller efter målgang.

Udfordringen er at hvis vi skal have mandskab til at håndhæve intentionen i instruktionen, vil vi være med til at fylde op ift. antallet på 10.

Planlagt bemanding ved Natcup 2. AFD var således:

1 person til parkering af biler således at disse parkeres med god indbyrdes afstand (burde vel ikke være nødvendig hvis alle forstod vigtigheden af dette)

1 person ved start til at sikre at løbere starter på korrekt tidspunkt (burde vel ikke være nødvendigt, da der jo står et ur der viser løbstiden og deltagerne kan finde deres starttid på hjemmesiden inden)

1 person ved aflæsning (den del er nok svær at undvære) men det var planlagt til selvbetjening fra bagagerummet på en bil hvor jeg så ville sidde på førersædet for at sikre god afstand

Hermed er vores planer og bekymringer fremlagt til offentligt skue...

Med venlig hilsen

FIF Hillerød Orientering

Henrik Poulsen (mål/beregning ved Natcup 2. AFD)

PS:
FIF Hillerød Orientering er allerede gæstebanelægger ved Coronacup 2. bølge, så vil du ud i mørke (eller dagslys) så brug det gode tilbud på https://www.facebook.com/groups/2570742409867123
Emne: Re: Løb i en Corona-tid (Re: Natcup?)Se alle indlæg for dette emne
Navn: MBNTid: 10.11.2020 07:38
Oh, ja. Sorry John. Ved ikke hvorfor jeg kom til at skrive Søren Søndergaard. Synes ikke rigtigt jeg har nogen klare associationer til denne politiker fra Enhedslisten i orienterings-sammenhæng, så det kan ikke forklares ;-)
Emne: Re: Løb i en Corona-tid (Re: Natcup?)Se alle indlæg for dette emne
Navn: MBNTid: 10.11.2020 07:11
Thumbs up til FIF Hillerød for viljen og lysten til at arrangere et løb og dermed holde fast i et lille lyspunkt i denne ellers lidt bøvlede tid. Så længe der ikke er snak om de store arrangementer, fællesstarter mm. synes jeg personligt at det fint burde kunne lade sig gøre at afvikle et orienterings-arrangement med enkelte ekstraordinære forholdsregler. Og her lyder det til at FIF allerede havde tænkt dette godt igennem for at minimere kontakten mellem deltagerne. Vi skal jo altså også huske på at folk går rundt mellem hinanden nede i den lokale gågade uden at det er forbudt eller at der er nogen der løfter et øjenbryn over det. Det er vel ca. det samme ude til et o-løb hvor der kommer et par enkelte på kryds og tværs en gang i mellem, hvor det ikke er noget problem at holde afstand og hvor kontakttiden bør kunne holdes nede på sekund-niveau (i hvert fald i signifikant kortere tid end at din smittestop-app kan registrere det). Og så er vi altså heller ikke flere deltagere i denne sport til disse lokal-arrangementer end at sandsynligheden for et værre sammenrend af folk ved posterne ude i skoven er mikroskopisk for ikke at sige ikke-eksisterende.

Jeg havde som deltager en fin oplevelse ude ved SM nat, som givet vis blev afviklet inden de seneste restriktioner blev implementeret, men her havde arrangørerne i store træk lagt stævnet til rette efter de samme retningslinjer som skitseret af Søren Søndergaard herunder. Tænker dog måske at man kunne sprede startfeltet ud over lidt længere tid end hvad der var lagt op til i Natcup'en for at minimere sandsynlighed for grupperinger ved start/mål. Det stiller lidt større krav til arrangørerne om at være i gang i lidt flere timer, men tænker at der er mange der nok er med på den så længe der bare kan foregå noget.
Emne: Løb i en Corona-tid (Re: Natcup?)Se alle indlæg for dette emne
Navn: GaTid: 09.11.2020 21:58
Tak til FIF Hillerød for aflysningen.

Hvordan lave løb i en Corona-tid?
Silkeborg OK og OK Pan sætter poster ud, som står tilgængelige i en hel uge (dog ikke som natløb). Dvs. vi løbere kan selv vælge dag og klokkeslæt.

Andre midtjyske klubber, fx Horsens, Herning og Vestjysk/Holstebro udsætter poster hele dage, hvor man også selv kan bestemme klokkeslæt.

Emne: Re: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 09.11.2020 21:15
Til beroligelse for de mange bekymrede her på O-snakken, så har vi i FIF Hillerød valgt at følge de andre arrangerører af NatCup trop og aflyse løbet den 6/11.

Vi havde faktisk lagt alt tilrette, således at vi ville kunne have afviklet løbet med lange startbåse, startgrupper af maks 8 løbere spredt ud over stor afstand og 1 hjælper i start og 1 i mål, så vi kunne holde os under 10 løbere samlet på et givent tidspunkt i start situationen. MEN NEJ vi kan selvfølgelig ikke garantere 100% at der ikke på noget tidspunkt er samlet mere end 10 på en post eller i et opløb. Så vi tager ikke den chance og lade det være op til løberens selv at tænke sig om og ikke stimle sammen og bryde forsamlingsreglen. Så vi aflyser.

Men hvor ville det være fedt, hvis der her på O-snak kunne udvikle sig en kultur, hvor man kom med gode ideér til hvordan vi kan afvikle forsvarlige løb under Corona tiden i stedet for bare at trække Corona politiskiltet og se begrænsninger!

John Søndergård
Formand FIF Hillerød Orientering
Emne: Re: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: går stille med døreneTid: 09.11.2020 20:59
- Og lidt dårlig omtale af o-sporten.

Ja
Normalt omtaler jeg gerne min sport men her vælger jeg at tie stille
Emne: Re: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: Tjaeh måskeTid: 09.11.2020 20:19
Deltagerne risikerer vel 2500,- i bøde hver og klubben cirka 250000,- i bøde for det arrangement.

Og lidt dårlig omtale af o-sporten.

Men politiet stiller vel ikke op ude i en mørk skov i november alligevel.. Og sandsynligheden for smitte er vel også meget lav..

Måske er der givet grønt lys fra politiet eller andre myndigheder? Så må det da også gerne lige meldes ud til resten af o-Danmark.
Emne: Re: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: Coronatræningsløb takTid: 09.11.2020 19:59
"Hvad tænker i andre?"

At der ikke er nogen grund til absolut at skulle gennemføre disse løb. Virker mere som om at man vil gøre det end at tænke på hvad det kunne medføre. For os alle!

Gør dog som mange andre klubber nemlig lave corona-venlige træningsløb. Hvorfor absolut skulle løbe klods op ad hinanden via den startliste?
Emne: Re: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: Pas påTid: 09.11.2020 13:23
Kloge Åge: Men er reglerne ikke sådan, at man ikke kan opdele et stævne i disse sektioner, hvor forsamlingsforbuddet overholdes i de forskellige områder. Synes jeg forstod fra de jyske natløb, at når der er tale om et stævne, må de grupper der startes ud i, ikke møde hinanden, hverken i skoven, på parkering eller i mål. Dermed er det jo ikke muligt at gennemføre et stævne med orienteringsløb.
Det er en modig beslutning, hvis man ser stort på disse regler, fordi man synes man med selvopfundne restriktioner, mener man kan håndtere situationen. 2.500 kr. i bøde til de enkelte deltagere og for hver bøde tilsvarende til arrangørerne.
Emne: Re: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: Kloge ÅgeTid: 09.11.2020 12:32
Folk må jo selv tage noget ansvar og lade være med at flokkes ved parkering og lign. steder.

Det gælder også ude ved posterne, hvis man på afstand kan se, at der er 10 personer, som står og klipper samme post, så må man lige vente de 2 sekunder det tager før der er én, som er løbet fra posten.

Værre er det jo heller ikke...
Emne: Re: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: Coronavenligt, hmmTid: 09.11.2020 12:01
Fra instruktionen:

"Posterne står nogen steder meget tæt og banerne kan have en del kryds – så sørg
for at læse kort og postnummer grundigt."
Emne: Natcup?Se alle indlæg for dette emne
Navn: CoronakongenTid: 09.11.2020 11:58
Mener Hillerød helt seriøst at de godt kan arrangere Natcup med forsamlingsforbud på 10 personer?

http://www.fif-orientering.dk/fif/loeb/natcup2020/FIF%20Instruktion%2020201111.pdf

Startliste:

http://www.fif-orientering.dk/fif/loeb/natcup2020/Start%2020201111.pdf

Hvordan sikrer de sig at fx at der ikke samles 10 ved målposten? Eller de andre poster i skoven? Eller hvad med på parkeringen, eller ved opvarmning osv.?

Stærkt nok når alle andre har aflyst / udsat... Hvad tænker i andre?

Emne: Vinter-Cup i december udsættes til efter nytårSe alle indlæg for dette emne
Navn: Vinter-CupTid: 05.11.2020 20:08
Vi udsætter Vinter-Cup løbene i december til efter nytår og krydser fingrene - se o-service. O-hilsen OK ØST og Lyngby OK
Emne: Re: DM Stafet aflystSe alle indlæg for dette emne
Navn: Tid: 03.11.2020 14:08
Ah come on cms nu var der lige lejlighed til at bashe lidt til HB igen, det er snart længe siden sidst, så kan vi vel godt se i gennem fingre med deres manglende skyld i denne sag.
 Næste 20 indlæg · Forrige 20 indlæg

 Skriv et indlæg