Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! 
 De seneste 14 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.' (14 indlæg)
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: CasperSTid: 02.11.2018 12:31
@Jesper

Jeg havde ikke tænkt at ændre ved nuværende geografiske opdeling af divisionerne. Det skal være let at gå til..
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: Jesper LTid: 02.11.2018 12:14
Uden at jeg på nogen måde at have gennemtænkt modellen tænker jeg, at det også kunne være interessant at lave en form for national rangliste i alle klasser.

Jeg forestiller mig, at man kunne lave en form for rangliste i stil med WRE-løbene, hvor man som deltager får et antal point alt efter placering og styrke i det felt, der deltager i løbet.

Ranglisten kunne eksempelvis bruges som en rettesnor for startlisterne til de individuelle DM-løb, hvor de højest rangerede fik fordel af at starte sidst.

Ellers synes jeg der er mange fine tanker omkring gentænkningen af divisionsturneringen. Jeg er dog lige som hovedparten skeptisk ved om der bliver for mange løb, om det vil være for vanskeligt flere gange om året at lokke deltagere på tværs af landet for et enkelt løb og om det i praksis er muligt at arrangere de sidste runder i turneringen som foreslået. Der er flere praktiske hensyn at tage, blandt andet skovtilladelser.

En ide kunne på 1. divisions-niveau være at lave en øst- og en vestdivision med seks hold i hver division, hvor klubberne mødes fire gange om året, to gange om foråret og to gange om efteråret. De tre bedste klubber fra øst og vest mødes i en finale, der går på skift mellem de to landsdele.

Løbene skal holde højt sportsligt niveau, gerne i skove der ikke benyttes ofte med klasseinddeling som til de gamle B-løb og muligvis et lidt bredere udvalg af baner (10 svære, to mellemsvære én let og én begynder), men samtidig være attraktive at deltage i med korte afstande mellem parkering, start og mål, passage af stævneplads for hovedparten af klasserne, hurtig resultatformidling mv.

Samtidig skulle rankingen i de enkelte klasser også være en del af løbene, suppleret med resultater fra andre individuelle løb i sæsonen.

Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: lvjTid: 02.11.2018 11:50
- Casper

Oplægget er fint, hvis det ikke lægges ind i divisionsturneringen men i stedet gælder alle løbere og er 8 B-løb med en gennemgående, samlet konkurrence hvor f.eks. 5 ud af 8 løb tæller

Dette kunne f.eks. så være SM som er konkurrencen i den samlede stilling

Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: CasperSTid: 30.10.2018 19:57
Ok, jeg prøver også med en variant...
-kan fakstisk godt se ideen i Eriks oplæg, omend det ikke bare er div.match men hele den måde vi organisere vores konkurrencer på der i så fald skal redefineres.

1. div., 8 klubber:
8 løb, 4 forår, 4 efterår.
-tør man eksperimentere med et natløb og en sprint?
-eller 90 min. 1:15.000 på alle baner? :-)
Klasser a la det vi kender fra div.match i dag
Individuel gennemgående konkurrence, f.eks. 5 af 8 tællende løb (reelt 7, da man jo er arrangør af det ene)
Hvert løb giver point til en samlet div. match på klubniveau
Hver klub i en given division er ansvarlig for at der afvikles et løb, men må udlicitere til andre

2+ div., 4 klubber:
4 løb, 2 forår, 2 efterår.
Og ellers samme som i 1. div.

1+2 fra 1. div til klassisk landsfinale, 7+8 i op/ned.
1+2/3+4 fra øvrige i op/ned match i nuværende format.

Øvrige konkurrencer, bortset fra de store, bliver næsten overflødige
Nuværende klassestruktur bliver forbeholdt mesterskaber - vi slipper for meget små klasser til enkelte løb.
Klasseinddeling til ovenstående stadig med udgangspunkt i H/DXX strukturen.
De klubber der klarer sig bedst er dem der kontinuerligt over en sæson kan levere hurtige løbere på alle baner, og ikke bare dem der 2 gange kan få alle tordenskjolds soldater ud i skoven.
Dem der vil løbe mange løb får rigtligt at vælge imellem, dem der også vil bruge tid på MTBO / Adventurerace / Familie / Husdyr må prioritere deres tid (ingen ændring fra i dag).

Der må nedsættes en arbejdsgruppe, så et fuldt gennemarbejdet oplæg kan præsenteres for HB og/eller relevant udvalg.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: Den ældre løberTid: 30.10.2018 19:26
--> Samtidig kunne det være på sin plads at se lidt på startafgiften. Det er svært at overbevise nye om, at de skal løbe 2,5 km begynderbane og betale 75-95 kr + evt. leje af brik. Hertil skal de lige sidde i en bil i et par timer :-) <---

Og også de ældre løbere. At skulle betale op til 100 kr ved almindelige løb og endnu mere til fx mesterskaber for at løbe/lunte en bane på 2-3 km i luftlinie er noget, der trækker mere i retning af at nøjes med træningsløb. Træningsløb der oftest byder på alt det essentielle i o-løbet.

14 løb i en divisionsmatch ville jeg aldrig deltage i. Kunne kun lokkes med til enkelte af løbene, hvis de foregår i en rigtig god skov.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: mfgTid: 30.10.2018 13:14
Det synes mig rigtigt, at den nuværende struktur ikke giver den bedste udnyttelse af de løb, der er på terminslisten. Så bestemt værd at overveje ideen om et format, hvor klubberne arrangerer for hinanden i samme division (som så nok skal være lidt større end tilfældet er nu).<... Selv om jeg er ganske enig (med lvj m.fl.) i, at man skal være varsom med at lave gentagne, ugennemtestede, ændringer - særligt i en sport som vores med begrænset offentlig eksponering, hvor ændringer kan give et frafald af eksisterende støtter på kort sigt, mens det kan tage lang tid at udfolde et evt. potentiale for rekruttering af andre.>Kunne man mon med fordel kombinere det eksisterende og det foreslåede format - fx sådan at:- 4 klubber i førstedivision har pligt til at tilbyde et løb hver (pr. år)*- Yderligere 3 klubber laver et divisionsløb- Førstedivision afgøres over 7 matcher (hvor hver klub deltager i 6 og arrangerer 1)- Øvrige divisioner afgøres over fx 4 matcher (der altid kan vælges så ingen i divisionen er arrangør)*Førstedivisionsklubber, der af særlige grunde, som fx arrangement af store mesterskaber kan naturligvis fint udlicitere/lave samarbejdsaftaler om forpligtelsen - de kan blot ikke score point i den ene match.?P.S. Stor ros til EL for at vove pelsen med et spændende oplæg - og til flertallet af kommentatorer for at optage det i konstruktiv, omendskønt ikke ukritisk, ånd.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: KredsløbTid: 30.10.2018 11:43
Flere løb - ja tak, men ikke som divisionsmatches.

Jeg ser gerne, at vi får en gennemgående individuel konkurrence. Det kunne så være med f. eks. 4 løb forår og 4 løb efterår, hvoraf de 3 bedste resultater er gældende i den samlede stilling. (det kan selvfølgelig være flere løb)
Tilmelding via o-service, men også mulighed for tilmelding på dagen. Hvis man går ind og ser på kredsløbene, så er der ofte få tilmeldinger, men hvis vejret er godt, så er der mange tilmeldt på de åbne baner. Måske man kunne trække dem over på konkurrence banerne.

Samtidig kunne det være på sin plads at se lidt på startafgiften. Det er svært at overbevise nye om, at de skal løbe 2,5 km begynderbane og betale 75-95 kr + evt. leje af brik. Hertil skal de lige sidde i en bil i et par timer :-)

Men ja tak til en gennemgående konkurrence.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: lvjTid: 30.10.2018 09:20
Nye tanker er godt - men nyt er ikke pr. definition godt

Forslaget om at lave 16 "divisionsmatcher" om året bringer efter min mening ikke noget reelt nyt til sporten og samtidig har det stor chance for at ødelægge en ganske velfungerende divisionsturnering.

Hvorfor er det ikke en god ide:

Klubberne gør i dag et stort stykke arbejde for at få deres løbere til at stille op til tre matcher om året - der er næppe nogen der orker det så mange gange, hvilket betyder at deltagerantallet bliver lavt

Der er ingen grund til at tro at det får flere løbere til at løbe flere løb

Forbundet er med deres (i Østkredsen) upopulære forslag om at lave divisionsturneringen helt om så det fundamentalt bare gælder om at have flest tilmeldte allerede ved at gøre turneringen uinteressant - dette vil ødelægge den helt

Lad os nu i stedet lave en 5-års plan hvor vi genindfører B-løbene og gør dem interessante. Dvs. mindst 4 hvert forår og 4 hvert efterår af høj kvalitet, hvor der er baner til alle og man ved hvad man får
Jeg tror stadig at tiden er at klassisk orienteringsløb svarer til det der er efterspurgt (på norsk råt-vakkert-vilt)
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: Nyt-nyt-nytTid: 29.10.2018 22:31
Det er en interessant tanke.. Der skal helt sikkert files og justeres, men hvorfor ikke?

O-løb er i dag den perfekte sekundære sport, fordi der ikke er så mange attraktive konkurrencer for breddeløberen. Eller også er O-løb blevet en sekundær sport fordi vi ikke har formået at forny os, følge med tiden, og sikre at produktet stadig er attraktivt for udefrakommende?

Der er altid forfriskende når der kommer nye tanker i vores - til tider - lille, indspiste, selvdestruktive niche-sport. Desværre bliver de nye tanker alt for ofte pillet ned inden de når udstillingshylden med argumenter der nemt kan sammenfattes til "sådan plejer vi ikke at gøre, og hvis det skal være sådan bliver jeg væk".

Det er uanset om emnet er divisionsmatcher, elektronisk tidstagning, rekruttering, geocaching, o-løb på cykel eller børn&unge.

Det rigtigt interessante i den diskussion vil være at spørge nogle nye i sporten om de vil finde det attraktivt.

Og ellers bliver vores gennemsnitsalder jo bare ved med at øges fra år til år, for fastholdelse af nye er næppe det der kan betegnes som en spidskompetence.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: Alt har en prisTid: 27.10.2018 22:21
Hvis man skal lægge 1.400,- kr. løber/år for at deltage i Div.matchen, så kommer det til at blive et problem.
Sæt dog prisen ned igen, så vi ikke skal konkurrere med Golf og Håndbold om at være den dyreste sportsgren. Vi skal jo også lægge prisen for kørsel oveni i billetten for at komme i skoven.
Jeg regner ikke med at komme til alle 14 løb.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: cmsTid: 27.10.2018 18:04
Hvorfor tvang-tvang-tvang ?

Idag bruger klubberne de 3 årlige matcher som sociale begivenhed, hvor selv dem som ikke løber særligt kommer i skoven.
Det vil aldrig fungerer 16 gange årligt (eller 8 gange for dem sags skyld!).

Og hvis man ser på antal tilmeldinger for de sidste 15 år, så ligger den stabilt omkring 34.000 om år, og da der idag er flere typer stævner bliver der altså blot færre til hver disiplin.
At tvinge alle over i samme disiplin bringer ikke noget godt med sig.

Og så er det absurd, at lave en beregning baseret på at klubber der arrangerer fratages muligheden for at få point. Det kan kun gavne de dårligste klubber!

Hvis nogen syntes det er sjovt at lave en (klub-)rangliste baseret på mange stævner, så tror jeg der er frit slag, men benytte beskrevne koncept til at finde den bedste klub i Danmark er absurd.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: SkeptiskTid: 27.10.2018 17:27
Jeg må indrømme, at jeg heller ikke tror på den.
I dag kan vores klub samle 50-60 løbere til en divisionsmatch, da der er fokus på det. Hvis vi skal løbe så ofte, så vil jeg tro, at vi måske ville samle 15-25 løbere til hvert løb. Divisionsturneringen vil dermed miste sin status/betydning.
De fleste i vores klub ville heller aldrig være interesseret i, at skulle betale 14 x startafgifter.

Når det er sagt, så tror jeg, at en gennemgående individuel konkurrence med løb hver anden weekend kunne være interessant.
I "gamle" dage var der vist en gennemgående konkurrence i kredsløbene. Det kunne få mig ud i skoven. Det kunne måske give flere løbere, men igen ville mange nok fravælge pga. tidsforbrug, kørsel og startafgifter. De lokale træningsløb er dels gratis, hurtige at komme til og tager ikke nødvendigvis en halv dag.
Emne: Re: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: Tid: 27.10.2018 11:16
Interessant!
Jeg tror bare vi får mange løb med få deltager, istedet for få løb med mange deltagere.
Jeg ville selv kun udvælge enkelte løb.
Emne: Diskusionsoplæg til en mere intensiv divisionsmatch.
Navn: Tid: 26.10.2018 22:44
Diskussionsoplæg til en udvidet divisionsmatch med 8 hold i hver division.

Der løbes søndag hver 14 dag, ved helligdage er der sprunget over.
Der kan arrangeres DM og MTBO de øvrige lørdage og søndage. Så, så få konflikter med dobbelt arrangementer opstår.
Holdene skiftets til at arrangerer matchen i egen lokale skov.
Det arrangerende hold deltager ikke i matchen denne dag. (oversidder).

Målet er at opnå en mere spændende og intens turneringsform, som bruges af mange andre sportsgrene.
Derved vil orienteringssporten blive mere synlig og interessant for pressen der udgiver sportsnyheder.

Eksempel:
Løbsprogrammet for 2019 kan f.eks. se sådan ud for 1. 2. og 3. division med otte hold i hver.

Forår 2019:
10. marts.
24. marts.
7. april.
Her kommer Påsken imellem.
28. april.
12. maj.
26. maj.
Her kommer Pinsen imellem.
16. juni.
30. juni.

Efterår 2019:
4. august.
18. august.
1. september.
15. september.
29. september.
13. oktober.
27. oktober.
10. november.

17. november. DM for klub hold. Dem der er vinder af landets tre 1. divisioner.

Der bliver afviklet 16 matcher i alt i hver division.
Hver klub løber 14 matcher.
7 klubber løber mod hinanden hver gang. Arrangerende klub er oversidder.
Den nederste klub rykker ned, og den øverste rykker op.
Der er ingen op- og nedrykningsmatcher.
Resultaterne for alle divisioner lægges på DOF’s hjemmeside senest søndag klokken 16.

Fordele:
Stævnerne bliver større med flere deltagende løbere.
Det giver en bedre økonomi både for arrangørklubben og DOF.
Udfordringerne med at finde en klub, der vil arrangere en divisionsmatch i dag, vil ophøre.
Det er de enkelte klubber der selv står for at arrangere én divisionsmatch forår og efterår.
DOF kan komme med et oplæg, ellers kan klubberne selv aftale hvilke datoer de vil være arrangør.

Andet:
For at undgå point spekulation i de to sidste matcher, bør det være hold der ligger i midterfeltet efter forårsmatcherne, der er arrangør i årets to sidste matcher.
Der er i dag mange lokale løb arrangeret af diverse klubber. De fleste af disse løb lukkes ned. Der bliver ikke plads i kalenderen til dem, og nu skal klubberne arrangere en divisionsmatch to gange hvert år.
Hvis vi vil gøre orienteringssporten mere synlig i Danmark, så er vi nød til at rykke! I dag er o-sporten præget af alt for mange ”spredte fægtninger”.

Erik Lohse
OK Øst Birkerød
 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)