Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! 
 De seneste 4 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Bag facaden Afsnit 1' (4 indlæg)
Emne: Re: Bag facaden Afsnit 1
Navn: Tid: 21.12.2019 07:47
Lausten- fornuftigt indspark.

Bag Facaden – synes dit indlæg er helt og aldeles under lavmålet. Det af flere årsager. Ud over dit indlæg er egenrådigt og ureflekteret, så er det fyldt med fejlslutninger En enkelt af dem skal ikke stå u-kommenteret hen: du nævner min andel i noget med forventninger. Den rette historie her er, at der på daværende tidspunkt var et behov for at få samstemt drømme, indsats og potentiale i elitegrupperne generelt. Der blev drømt større end indsatsen var til. Daværende talentudviklingstræner (Lars) og landstræner (Åke) kom med et bud på hvordan vi kan løse denne del – og jeg bakkede det op som leder. Så det var organisationen der kom til den erkendelse og ikke en enkelt person. Dette leder frem til første pointe. Organisationer er større end enkeltindivider, så hvis det står så galt til med det hele i elitearbejdet som du påstår, en konklusion jeg ikke deler, så er det ikke på grund af en enkelt person – men så må der tale om et større ledelsesmæssigt svigt af ledelse, eliteudvalg, HB mm – så har man ikke passet sin ledelsesopgave men har bare ladet stå til.

Dernæst vil jeg spørge dig hvad formålet med dit indlæg er?

Det tjener ikke det formål at give ideer eller tanker om en ny retning.

Det er ikke konstruktivt.

Det er en historieskrivning som er stærkt fordrejet.

Det kommer ikke med løsninger til fremtidens elitearbejde.

Det kommer ikke med analyser af hvad der skulle være gjort – når du nu er uenig i den måde det har kørt på.

Det eneste jeg lige kan tolke af dit indlæg er, at du har et stærkt behov for at nedgøre, dæmonisere og kaste med en lommediagnose (du anvendte termen lomme-psykopatiske) mod en enkelt person. Det siger mere om dig end om dine synspunkter. At du har et stærkt behov for at gå efter manden og ikke efter bolden synes soleklart. At du så gør det uden at stå frem med dit navn gør indlægget helt værdiløst, da indlæggets ærinde er så perfidt, at det på alle måder overskygger eventuelle faglige pointer.
Emne: Re: Bag facaden Afsnit 1
Navn: Tid: 19.12.2019 20:02
Hej Carsten,

Jeg har stor respekt for at du diskuterer i det åbne, hvad jeg selv kun delvist gjorde i starten (man kunne jo bare tjekke min email-adresse, så kunne man se hvem jeg er). Som moderatoren af denne side fremhæver, så ville det måske være gavnligt for debatniveauet hvis alle gjorde som dig, og trådte frem med sin rette identitet, uanset hvad budskabet måtte være, alternativt at holde sin mening for sig selv. Ja, måske ville det i det hele taget være gavnligt at holde en lille pause fra gætterierne, både hvad angår de egentlige årsager til LL's fratræden (og her har jeg allerede selv gået bodsgang) og gætterier på anonyme bidragsyderes identitet, uanset at det er fristende at forsøge at afsløre "krysterne". Hvad det sidste angår er du snublende nær ved direkte at navngive hvem du mener, der gemmer sig bag identiteten "Bag facaden". Det synes jeg egentlig ikke klæder dig, men nu er gættelegen for alvor sparket i gang.

Jeg ser frem til at der på et tidspunkt, gerne meget snart, kommer en mere fyldestgørende redegørelse fra forbundet på uenighederne, så vi kan få en ende på sagen, herunder planerne frem mod WOC 2020. Og så må den kvalificerede debat med klubberne komme på repræsentantskabsmødet i foråret.

o-hilsen
Per Filskov
Emne: Re: Bag facaden Afsnit 1
Navn: Tid: 19.12.2019 18:52
Hvem skjuler sig ”Bag facaden” og hvad skjules der?

Da jeg skrev mit indlæg i O-snak forleden dag, gættede jeg på ,der var ballade i kulissen. Jeg har efterfølgende fået henvendelser fra andre afdankede stjerner, eliteløbere og klubledere der har bekræftet mig i, at der er "something rotten i dansk orientering".

Jeg er egentlig ikke så interesseret i man vælger at fyre en ansat, Sportschefer har ikke en lang levetid i de fleste mellemstore forbund, og LL har levet længere end gennemsnittet i sit job. Mit problem det er metoden og den ledelsesstil, der åbenbart er i forbundet, der gør mig rigtig vred.
Jeg mener, vi som forbund skal have nogle værdier og et etisk kompas om at behandle vores ansatte ordentligt, og med den indsigt jeg har fået, kan jeg konstatere det ikke er tilfældet. En dårlig stil, der også gør sig gældende med de mange anonyme indlæg her på o-snak.

På trods af det grove person angreb var det egentlig befriende med et indlæg eller 5, fra én der virkelig ”ved noget” – nemlig forfatteren af Bag facaden-indlæggene. Her er virkelig en person, der åbenbart er særdeles bekendt med de direkte begrundelser for at fyre LL, og som måske endda selv har været med til at slibe kniven(?), en person med indsigt i både historiske og aktuelle eliteforhold, med åbenbart direkte kontakt med flere landsholdsløbere og til Team Danmark (?) – og selv om vedkommende kalder sig ”Ikke et offer”, kan det virke som om vedkommende alligevel har følt sig domineret af LL og hans ”proselytter i eliteorganisationen”. Fra mit kendskab til elitearbejdet i de senere år, kan jeg nærmest kun komme i tanke om én person, der har ageret Rasmus(!?)-modsat og fremført mange af de samme synspunkter, og som er medlem af eliteudvalget, hvor han dog står noteret for afbud til hvert eneste møde.

For i alt det ”forfatteren” får fortalt, er der jo også nogle ting han ikke får fortalt, men som det i hvert fald indirekte fremgår, at han må have ret præcis viden om også. For ”vi” almindelige medlemmer af DOF kender stadig ikke den direkte begrundelse for at fyre LL nu, hvor hans forslag om ny Landsholdsstruktur ellers tilsyneladende er accepteret af HB og næsten lige lagt på DOFs hjemmeside, hvor den i øvrigt ligger endnu. Så større uenighed har der da åbenbart ikke været om linjen? Havde der så været tale om en ny strategi som HB har valgt. Men ser man på det, som HB har turneret rundt med på kredsmøderne i november handler det mest om good governance og en transparent organisation (det virker lidt komisk). Man har godt nok haft et strategi seminar 9. november, men den transparente organisation har ikke ulejliget sig med at ligge noget referat fra dette på hjemmesiden.

En anden ting som fremføres er håndteringen af kosttilskud, som det jo dokumenteres nedenfor er kørt efter en HB beslutning, og så kan man jo overveje, hvor meget hold der faktisk er i de resterende kritikpunkter?

Og ”timingen” virker da meget underlig, ca ½ år før VM i Danmark. Når man åbenbart (ifølge forfatteren) har kunnet fyre LL i flere år, så forekommer ”timingen” at være den dårligst mulige. Hvis man har kritikpunkter mod en medarbejder kan man starte med at give en advarsel med de konkrete kritikpunkter, og hjælper det ikke, kan man afskedige vedkommende. Så ud over at forfatteren vælger at fremføre sin kritik anonymt og med meget voldsomme beskyldninger og personlige angreb, fortæller han os ikke, hvor ”den rygende pistol” er, selv om han tilsyneladende ved det.
ER baggrunden et ønske om ændret strategi, kunne man bare have valgt at opsige samarbejdet til fx. 1/8, så havde DOF og DOFs medlemmer fået lidt for de nok ca. 300.000 kr. LL er berettiget til i opsigelsesperioden.


Jeg forholder mig egentlig ikke til forfatterens konkrete kritikpunkter, og jeg anerkender at både store og små ting kunne have været gjort anderledes end LL har gjort – men jeg har meget-meget svært ved at se, at både selve fyringen og den manglende information/kommunikation, som medfører en debat i øst og vest, på nogen måde kan være til fordel for DOF, lige nu!!

Og ”anonymiteten” bliver så begrundet med en frygt for LL-proselytterne, som vil kunne gøre ”forfatterens” vej vanskelig? Men hvilken vej – og vejen til hvad?

Har du/I nogen holdninger til, hvad der foregår eller kan i bidrage til en større indsigt og forståelse, er i velkomne til at kontakte mig, imodsætning til størsteparten af o-snak skribenterne tør jeg godt stå frem!
Emne: Bag facaden Afsnit 1
Navn: Ikke et offerTid: 18.12.2019 19:06
Det er vigtigt at slå fast at fyringen af LL er sket på direkte foranledning af Team Danmarks evaluering og landsholdsløbernes indberetninger og klager gennem mange år. Disse klager er kommet fra alle niveauer, både løbere som har været 'inde i varmen' (læs: medaljetagere) og løbere som er blevet kørt over af LL. Fyringen kunne og burde ligesåvel have været sket for flere år siden, men det er først nu at ansvarlige ledere i HB og eliteudvalget har forstået dybden og omfanget af problemerne. Hvorfor sker det først nu? Den bedste forklaring er, at set udefra gik det hele jo så godt, og mange har gerne villet sole sig i succesen. Sejren har som bekendt mange fædre. Midt i medalje-euforien har man desværre forsømt at undersøge og analysere kausaliteten (årsag og virkning) og LL har med stor dygtighed (læs: forstilt ydmyghed kombineret med selviscenesættelse) formået at tage æren for resultaterne. Mere herom i det følgende.
En anden mere alvorlig forklaring er at det nu står lysende klart at mens medaljerne er blev vundet af vores exceptionelt talentfulde generation af dameorienteringsløbere, er der ikke udgået nogen kvalificeret sparring med og udvikling af landsholdsløbere fra LL, samtidig som udviklingen af nye generationer af eliteløbere har været aldeles forsømt. Langt størsteparten af midlerne (økonomiske såvel som TD-ekspertstøtte og TD-behandlerapparat) har været allokeret til en lille eksklusiv gruppe af løbere (og en disproportional stor stab af trænere og ledere). Derfor står DOF nu med et stort vakuum i fødekæden af eliteløbere til fremtidens landshold, kombineret med et massivt organisatorisk kulturtab omkring udviklingen af elite-skovorienteringsløbere.
Denne koncentration af midler og adgangen til TD's behandlerapparat og ekspertbistand har samtidig været benyttet af LL som pressionsmiddel over for løbere som ikke ville underordne sig LL's despoti. Denne praksis har vel at mærke ikke været sanktioneret af Team Danmark men alene været anvendt som instrument af LL til at forstærke sin magt.

 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)