Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! >
 De seneste 20 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Super forum - elsker det!' (28 indlæg)
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: DommerenTid: 03.08.2020 13:25
hmm er heller ikke kommet videre - samme udgydelser - lad parterne fixe deres uoverensstemmelser - eller er du på kommision?
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: HmmTid: 02.08.2020 09:02
HB sidder på hænderne. Otte måneder er der nu gået. Intet forlig. Ingen retning. Ingen penge. Hvad sker der? Hvor svært kan det være.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Tsk tskTid: 24.07.2020 18:01
Desværre undgår man nok aldrig spiseforstyrrelser helt, sålænge der er ambitiøse løbere til, men derfor er det også godt at folk som LL har gjort en ihærdig indsats for at forebygge og håndtere problemerne.
Ja, jeg har talt med LL og jeg er ret sikker på at han, i en mulig retssag, imødeser det tema med sindsro. Men tag du også bare fat i LL, han er ret åben om sin tid i DOF. Mit indtryk er at mange kunne lære en god del, det gjorde jeg, og tingene er nok langt mindre sort-hvide end o-snak vil fremstille det.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: ElefantenTid: 24.07.2020 17:34
Tsk tsk: Meget herinde er letkøbt at postulere ii et Forum for anonyme brugere (selv om jeg har et godt bud på, hvem der ligger bag dit alias, hvilket i øvrigt også er letkøbt). Men spørg LL, jeg er sikker på han ved hvad jeg taler om. Hvordan det er behandlet i DOF og TD ved jeg ikke. Men måske den situation var med til at sætte fokus på netop spiseforstyrrelser, som jo så åbenbart fortsat er et problem?
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Tsk tskTid: 24.07.2020 17:04
Elefanten >> det er bare for letkøbt at postulere som du gør. Du har ingen dokumentation for dine påstande, og det ved du godt. Dine referencer til anonyme løbere har heller ingen værdi, der er stadig ikke fremlagt noget dokumentation for at LL har overtrådt regler eller retningslinjer. DOF kan jo bare udbede sig dokumentationen fra TD.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: ElefantenTid: 24.07.2020 16:54
Tsk tsk: Det behøver jeg så ikke dokumentere over for dig. Jeg vil ikke bringe navne på tidligere løbere ind i det her, og der er muligt LL er gået forrest her. Men ikke desto mindre, er det et af klagepunkterne fra løberne uanset hvad du har læst i den agtindsigt. Og her kommer jeg med lidt af min viden til muligvis at forklare forløbet, som du så kan bruge eller lade være.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Tsk tskTid: 24.07.2020 13:12
Elefanten >> din påstand er forresten ret nem for DOF at efterprøve, de kan bare efterspørge dokumentation fra TD. Og hvis TD lægger inde med dokumentationen, så var der nok ikke den store grund til at søge forlig... Svaret er ret åbenlyst, den dokumentation findes ikke. Jeg har haft lejlighed til at se LLs aktindsigt i TD, og den går mere end 5 år tilbage. Der findes ikke sådanne oplysninger om LL i TDs journaler.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Tsk tskTid: 24.07.2020 13:06
Elefanten >> Din påstand ang. spiseforstyrrelser bedes du dokumentere. Det er et kendt faktum at LL er gået forrest for at hjælpe adskillige løbere ud af problemer med spiseforstyrrelser, bl.a. med inddragelse af ekspertise fra Team Danmark. Men din påstand om pålæg fra Team Danmark overfor LL har jeg aldrig hørt før, og jeg vil med mit kendskab hævde at du mere har som motiv at tilsværte en person der om nogen har været en foregangsmand på området. Det vil være udgangspunktet til der er fremlagt dokumentation for det modsatte.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Kommende juristTid: 23.07.2020 08:48
Elefanten: det kan sagtens være en af forholdene, som har været drøftet.

En fritstilling bliver ikke i sig selv usaglig, fordi der ikke gives advarsler. Der findes jo et grænseland mellem bortvisning, hvor funktionæren fratages opsigelsesrettigheder, og advarsel før fritstilling/fyring. Det må antageligt være her, som TD og DOF mener, at de har befundet sig. Forholdene har ikke været tilstrækkelige til at begrunde en bortvisning, da der typisk skal rigtig meget til, før det tillades (i retspraksis), men omvendt har vurderingen været, at forholdene var tilstrækkelige til øjeblikkelig fritstilling. Den fulde personalesag er jo ikke offentliggjort, så medierne har heller ikke adgang til alt.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: ElefantenTid: 23.07.2020 08:38
Der har før været episode om spiseforstyelser og LL’s håndtering af det. Det var bl.a. årsag til stop på landsholdet. Team Danmark var inde over. Dengang blev det påtalt, at det ikke var sådan man skulle agere vedr. spiseforstyrrelser og der blev sat ind med ekspertbistand. Én af punkterne i løberklagerne jf. Jyllands Posten er at LL er kommet med uacceptable udtalelser relateret til netop spiseforstyrrelser. Det er vel en skærpende omstændighed, at det er fortsat?
At løbere er blevet tvunget til at indtage lovlige kosttilskud mod deres vilje, er i min optik også en god grund til afskedigelse, ligesom nedsættende tale om DOF’s ledelse er ret illoyalt.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Kommende juristTid: 22.07.2020 23:42
Tsk tsk: og det er dejligt med en sådan arrogance. Fritstillelsen er jo i og for sig ikke et problem, for LL’s opsigelsesvarsel sker korrekt, og han får netop sin løn i hele perioden. Det, som du mener er problemet, er jo om opsigelsen er usaglig. Det kan vi sidde som tasteturkrigere og diskutere, men vi kender ikke løberhistorierne, som er det primære grundlag. Hvis nogle forhold er meget grelle, så kræves der jo ikke advarsler osv. Lad nu domstolene afgøre det.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Tsk tskTid: 22.07.2020 23:19
Kommende jurist >> Du er tydeligvis kun kommende jurist, og det er vidst meget godt. Fritstillingen af LL er usaglig, altså medmindre DOF har givet LL advarsler og mulighed for at rette op på fejl. Det fremgår ret tydeligt af medierne at det ikke er sket...
Funktionærloven rummer mulighed for op til 6 måneders løn i bod ved 15 års ansættelse..., så rundt en kvart million er nok ikke et skævt bud
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Kommende juristTid: 22.07.2020 21:23
Tsk tsk: Hvad står LL overhovedet til at få? Manden er fritstillet, dvs. han får fuld løn i opsigelsesperioden. Hvis LL var blevet bortvist, så var sagen en anden. LL har altså ikke krav på mere løn. Godtgørelser i dansk retspraksis er ikke specielt store (under 25.000 kr.), selv om man føler sig krænket. Umiddelbart er jeg i tvivl om, hvorvidt det er strafsanktioneret, hvis DOF har overtrådt funktionærloven.
LL kan heller ikke kræve at blive genansat, da man ikke opererer med den slags i dansk retspraksis. Her vil han måske få en mindre kompensation. Så hvad er det præcist, at du mener med, at DOF står juridisk ringe?
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: JuristenTid: 22.07.2020 08:29
Ganske enkelt. Det sejler. Ingen retning. Ingen strategi. Der er nu gået over et halvt år og der er mig bekendt ikke lagt en ny retning. HB skalter og valter og er de overhovedet interesseret i at få lavet et forlig? Næppe.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: LederTid: 21.07.2020 09:30
Mellem:Du virker lidt indsat i fyringsgrundlaget, kan du ikke give et eksempel, så os der ikke ved noget kan blive lidt klogere? Det som jeg har kunnet læse mig til er der ikke tale om forhold af strafferetslig karakter, men jeg ved som leder man ikke må fyre uden den ansatte har haft en høring i sagen eller fået en advarsel når der ikke er tale om direkte lovovertrædelser. Som jeg kan forstå det, har det ikke været tilfældet her?
Ville være fedt at vide, hvad vi taler om i stedet for alle de postulatet der flyver gennem o-snak!
På forhånd tak!
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: MedlemTid: 20.07.2020 17:00
Tsk tsk: Du aner da ikke hvad mit motiv er.
Jeg formoder LL har fået løn under sin fritstilling. Jeg er ikke nok inde i, hvad han mere skal have? Hvilke regler er overtrådt? Men når du ved det heler er så lige til, og at DOF skal punge ud med erstatning, må du jo vær godt inde i sagen?
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: cmsTid: 20.07.2020 16:37
Ro på!

Når der indgivet en stævning skal den behandles ved en domstol, hvor det let kan tage 12-18 måneder før der er overhovedet kan afholdes indledende retsmøde.
Det er så her, at det videre forløb skal aftales herunder om der er mulighed for at indgå forlig.

Parterne kan så måske godt aftale, at mødes inden da, dvs uden at en dommer er tilstede, men jeg tvivler på dette, bl.a. fordi nogen skal vurderer om der overhovedet er juridisk belæg for søgsmålet.

Der skal sikkert andre med en juridisk begrund, der kan uddybe, hvad skal ske i en sag af denne karakter.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Tsk tskTid: 20.07.2020 16:29
Medlem >> Du mener altså ikke det er spil af DOFs medlemmers penge at bruge dem på advokater i en sag hvor DOF har overtrådt gældende regler for funktionæransættelser? Retspraksis er ret tydelig, og husk at LL er fritstillet. Det stiller DOF enormt ringe juridisk. Dit ønske kan derfor kun være personligt motiveret og ikke være et hensyn til DOFs økonomi.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: MedlemTid: 20.07.2020 15:43
Tsk tsk: HB kan da ikke bare indgå et forlig, punge ud og komme videre. Det er medlemmernes penge de forvalter. Og en bestyrelse risikerer at blive gjort personlig ansvarlige. Jeg håber den kommer i retten, så alle anklagerne mod LL kommer frem. Der er flere af de anklager der er direkte fyringsgrund.
Emne: Re: Forlig(?)
Navn: Tsk tskTid: 20.07.2020 12:20
Juristen >> Et er at sige man vil søge et forlig, noget andet er at gøre det. Det er svært at forstå motivationen for ikke at lukke et forlig hurtigt, LL er jo ude. Hvorfor ikke bare lukke et forlig hurtigst muligt, koste hvad det vil af økonomi og indrømmelser? DOF har brug for at komme videre, og denne limbo tjener ingen.
Opfordringen herfra til HB er derfor at få fingeren ud..
 Forrige 20 indlæg

 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)