Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
Rekruttering
 
JKI2003-08-13 07:14:42

Her lokalt (Bornholm) har man opgjort, at ca. 90% af alle drenge og ca. 40% af alle piger har spillet fodbold i klub, inden de forlader folkeskolen. Hvordan er disse tal for O-løb?

Jeg vil derfor påstå at enhver sammenligning med fodbold med hensyn til hvervning af nye medlemmer er ret irrelevante.

På trods af vores ringe greb i ungdommen -og befolkningen generelt, så er det ikke et problem at lave et PR-arrangement i klubben og derigennem få nye til at prøve sporten. Af disse nye er det heller ikke svært at få tilfredsstillende mange til at melde sig ind i klubben ('vi har jo verdens bedste sport'), men så starter problemerne, nemlig kampen for fastholdelse!
Et nyt medlem kan først kaldes enkarneret O-løber (og dermed fastholdt) når vedkommende har teknik til at gennemføre en mellemsvær bane med sikkerhed. For at nå dette stade, er det ikke nok at tilbyde deltagelse i åbne løb, vintercup, karrusselløb osv. Tilmed en ugentlig klubtræning er ikke nok. Der skal vejledes struktureret i 1-2 år, hvis man vil fastholde en større gruppe nye medlemmer. Ellers er det kun de mest stædige, der bliver.

Af samme årsag har de seneste års fastholdelsesprojekter i DOF stillet krav om at de deltagende klubber skulle stille med 3-5 holdledere og 1-2 klubtrænere, hvis man ville deltage i et sådan projekt (se evt. O-Posten 4/2002). Selvfølgelig koster markedsføring og uddannelse i forbindelse med et sådan klubbaseret fastholdelsesprojekt penge til markedsføring samt uddannelse af holdledere/trænere, men millioner???
Flaskehalsen er at finde de personer i klubben, der vil ofre deres egen mulighed for at dyrke O-løb i en periode for at hjælpe de nye medlemmer igang.

Modsat CKJ tror jeg derfor ikke på at markedsføring af noget så abstrakt som divisionsturneringen vil have nogen målbar effekt. Tænk bare hvis en ny O-løber spørger "Hvordan er pointreglerne?", så er langt de fleste af selv de mest rutinerede O-løbere stået af.

Skulle man endelig bruge millioner til markedsføring af sporten generelt, så kunne PWT-konceptet være en vej frem: Aftale med TV/presse om massiv dækning, sponsorer, invitere eliten (ikke kun den danske, men også verdensstjerner) med ophold betalt samt startpenge. Fire bysprintløb på fire aftener (man-tir-ons-tor aften) i fire forskellige byer med efterfølgende foredrag/"mød ham/hende fra TV"-arrangementer efterfølgende på lokale skoler/gymnasier. Og SÅ skal den lokale klub være klar med PR-arrangement og fastholdelsesforløb, gerne planlagt og støttet massivt af breddekonsulenten!
Men grundlaget for at kunne dette, er imidlertid at man har ofret de nødvendige ressourcer til at have en elite, der er god nok til at kunne blive brugt til markedsføringen.

Skriv et indlæg
Indlæg

Per Eg2003-08-19 12:53:52 | #11
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

Det kan godt være du ikke kan se det af mit indlæg, men langt hen ad vejen er vi nok meget enige. Jeg skriver ikke at nye MTB-O-løbere skal arrangere selv, jeg skriver at de skal tage andel i det, og ikke forvente at det hele bliver arrangeret for dem. Jeg mener at det er vigtigt meget tidligt at signalere, at o-løb ikke er en sport, hvor man, som mange andre steder, kan køre på frihjul (ha-ha) og lade andre arrangere det hele.

MTB-O har for o-sporten den fordel, at man med rimelighed kan forvente at evt. nye MTB-O-løbere (det hedder det vel egentlig ikke) også giver en hånd med ved fod-o-løb. Endvidere kan MTB også bruges til at fastholde nogen af de o-løbere i miljøet, der af forskellige årsager, skader etc., ikke løber så meget mere.

Men hvis vi skal snakke rekruttering, så er der efter min mening kun en vej frem. Producer selv de nye medlemmer, jeg har gjort mit :-).

T. Rob2003-08-19 12:01:12 | #10
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

Nu skal mit indlæg ses i relaton til emnet "rekruttering" - men jeg vil godt kommentere de andre aspekter du berører.

Desværre begår du den efterhånden klassiske fejl blandt O-løbere (af den gamle skole :0) ved at skelne benhårdt mellem "DEM" og så "DOF medlemmerne" jf. dit eget indlæg om "MTB-folket".

Det er ikke vejen frem og slet ikke måden hvorpå man får gang i MTB-O sporten og dermed medlems tilgang til O-sporten i det hele taget.

Jeg fortolker dit indlæg sålededs at såfremt en MTB-O interesseret retter henvendelse til din klub, så vil vedkommende få besked om at hvis der skal ske noget på denne front så er det bare med at komme i gang :0)

Fint nok, men jeg tro ikke den holdning sælger mange billetter hos potentielle MTB-O interesserede i Kolding og omegn.

Jeg er enig i at MTB-O arrangementer kræver en indsats fra de personer som nu engang interesserer sig for MTB-O. Men jeg er samtigigt sikker på at det helt naturligt vil komme med tiden - mange af sportens udøvere er endnu blot så "uøvede" i arrangments sammenhæng at de skal have en hjælpende hånd.

Tænk blot på "stævneleder håndbogen" eller hvad den nu hedder. Der er jo en lang række forhold der skal være i orden før, under og efter et stævne. Det kan man da ikke forlange at folk uden kendskab til sporten bare lige får styr på.

Jeg tror på at MTB-O "folket :0)" vil organisere sig i de klubber som holder døren åben og byder indenfor. Det bliver sikkert et par klubber i hver kreds der på sigt vil tiltrække de aktive MTB-O folk.

En ting er dog sikkert (jf. dit indlæg). Vi vil noget med MTB-O sporten og jeg er sikker på at sporten står overfor en kraftig udbredelse i Danmark - vel og mærke hvis du og alle de andre DOF klubber holder døren på klem og er klar til at give en hånd hvor det nu er nødvendigt.

Ellers bliver det svært.

MTB-O Hilsner

Tomas

Per Eg2003-08-19 11:18:17 | #9
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

Fint nok Tomas. Hvis I vil nogen vegne med MTB-O så jeg vil anbefale at I henviser til nærmeste aktive orienteringsklub, og samtidig forklarer at det at være med i en orienteringsklub, normalt forudsætter at man selv aktivt tager et stort slæb. Det må således også forventes at "alle" de nye MTB-O'ere selv tager andel i at arrangere stævner m.m., herunder får en MTB-afdeling i gang i den lokale klub, for hvis det forventes at de nuværende o-klubber og DOF-medlemmer skal arrangere løb m.m. for MTB-folket, så tror jeg hurtigt det går i sig selv igen. Ikke fordi viljen mangler, men de fleste har jo lagt et aktivitetsniveau svarende til hvad man kan kapere i dag.

T. Rob2003-08-18 17:29:58 | #8
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

Der er alternative veje til at skaffe nye medlemmer til O-klubberne/O-sporten - men det kræver at man tænker i andre baner end de "traditionelle".

I Dansk Mountainbike Orientering har vi netop udsendt nyhedsbreve til mere end 200 interesserede som via www.mtb-o.dk har vist deres interesse for O-sporten på cykel. Af de 200 har de 140-150 (estimeret) aldrig haft nogen forbindelse til O-sporten.

Derfor kan jeg kun opfordre klubber i DOF til at tage MTB-O seriøst og henvende sig til det netop nedsatte MTB-O udvalg under konkurrenceudvalget.

Vores dilemma er i øjeblikket: Til hvilke klubber henviser vi dem der gerne vil være aktive i MTB-O sporten - der er mange der har spurgt.....men Dansk Mountainbike Orientering er jo ikke en klub...vi er mere et initiativ som nu er underlagt et udvalg i DOF.

Samtidigt vil det efter min mening ikke være fair at henvise folk til en O-klub som ikke gør noget for MTB-O sporten......så giver det jo ingen værdi at være tilmeldt en klub.

Jeg håber på at de klubber under DOF som vil gøre en indsats for MTB-O sporten kommer ud af busken - indsatsen vil bl.a. blive belønnet med ........nye medlemmer.

MTB-O hilsner

T. Rob

Kristian Sørensen2003-08-15 16:46:18 | #7
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

Angående rekuttering - så gjodre FIF et godt forsøg idag, spændende at se om de følger det op.

De havde tilbudt, i led i skolens idrætsdag, at eleverne fra Hillerød Handelsskole kunne prøve en lille forsmag på orienteringsløb. Dette skete ed hjælp af et løb på fire sløjfer a 1,2 kilometer - omkring 4-5 personer så ud til få dette til at køre på skinner ved hjælp af et par lærer fra skolen.

Min opfattelse af arrangementet som elev og tidligere aktiv løber var yderst positivt. Og jeg tror ud af de ca 50 der tog i mod tilbuddet havde de fleste en rigtig positiv oplevelse, resten var med for at slipper for andre fysiske anstrengelser - og er ude i den gårzone der ikke er værd at bruge tid på. Dog skal man passe på ikke have en alt for lang intro - 35 minutter var lidt for langtid. Og husk at dele kort ud til deltagerne mens de sidder - svært at se en lavning på en overhead 20 meter væk.

Peter P.2003-08-13 07:19:51 | #6
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

JKI: Min - måske ikke knivskarpt formuledere - pointe er bl.a., at ressourcerne i klubberne skal prioriteres anderledes end den traditionelle "et b-løb om året + en hyggestafet"-model, bl.a. så man kan få kræfter til rekrutteringsopgaven og også så man kan få arrangeret nogle flere løb.

Modsat dig tror jeg gerne, at (ikke helt) nye løbere gerne vil ud og prøve kræfter med fremmede skove og løberne fra naboklubberne eller fra tilsvarende rekrutteringsarrangementer. Jeg vil gerne fremhæve Ok Pans Kr. Himmelfartsløb, som er ligger i forlængelsen af et begynderkursus, men som efterhånden har fået regionalløbstatus - det arregeres af ungdomsafdlingen og ganske få personer derudover - og det er altid et godt løb.

I min klub, Kolding, mener jeg vi er ved at høste nogle gode erfaringer med, at forsøge at spare nogle personer ved nogle arrangementer, for at bruge dem i andre.

Klubben laver rigtigt mange arrangementer - også i o-sportens yderområder (f.eks. Biathlon, motionsløb, arrangementer for virksomheder) og ved det senest afholdte 3 dagesstævne - som vel at mærke havde EM status (Biathlon) - blev der trukket rigtigt meget på 3 banelæggere, en stævneleder/altmuligmand samt korttegnerne. Derudover hjalp max. 5 yderligere på dagen. Rent faktisk fik hele klubben bud om, at komme ud og løbe på dagen uden at skulle hjælpe med postindsamling eller andet.

Dette skyldes bl.a. at beregningen var "udliciteret"/købt ude i byen, ihærdig hjælp fra en stor gruppe soldater, men også at stævneledelsen ikke ønskede at beaste klubben mere end højest nødvendigt.

På den måde kan klubben konstant have 2-3-4 arrangementer i luften.

Det næste skridt er så at få opprioriteret ungdoms- og rekkruteringsarbejdet, men det kommer.

JKI2003-08-13 07:19:06 | #5
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

Peter P. > Jeg er meget enig med dig i at vi skal ændre kravene til vores terminslisteløb, således at der skal bruges langt færre ressourcer til at arrangere dem end i dag. De frigivne ressourcer kunne så passende bruges til fastholdelsesarbejdet i klubberne.

"Det næste B-løb bestemmer hvad klubben skal arbejde med." skrev K.K. Terkelsen i O-Posten nr. 5/1995, da han lige var startet som breddekonsulent.
Artiklen var ganske rammende, da den beskæftiger sig med klubbernes manglende evne til at lave målsætninger og prioritere ressourcerne herefter.

Lidt skræmmende er problemet fortsat højaktuelt i dag. Lidt for mange klubber mangler stadig overblik, og bruger derfor en væsentlig del af deres stadig færre ressourcer på at arrangere det traditionelle B/C/D-løb, fremfor at sørge for tilgang af nye ressourcer gennem hvervning/fastholdelse.

K.K.'s artikel havde iøvrigt meget passende overskriften: "Tag en tur i helikopteren - eller lad klubben dø"...

JKI2003-08-13 07:18:19 | #4
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

hf > Erfaringsmæssigt er det ikke uoverkommeligt at få en klubs medlemmer til at lægge nogle kræfter i et rekrutteringsforløb bestående af et PR-arrangement (der kan vare én eller flere dage), og et opfølgende begynderforløb på 2-10 uger.

Det er det efterfølgende fastholdelsesforløb (som minimum tager et år), der er problemet. Specielt hvis det ikke er en naturlig del af klubbens liv at de etablerede medlemmere deltager i den faste klubtræning, men i stedet hellere vil løbe diverse klubfælles løb (karrusselløb, vintercup, terminslisteløb osv.).

Derfor er jeg ikke enig med Peter P. i, at der for de nye medlemmers skyld skal flere løb på terminslisten. De nye medlemmer lærer ikke at løbe O-løb til konkurrenceløb, men derimod til klubtræningen, og de synes ikke at klubbens faste træningsskov er kedelig.

hf2003-08-13 07:17:31 | #3
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

En mulig idé til rekruttering kunne være en smagsprøve på orienteringsløb i sommerferie hjemme i ens egen by - hvor man så har en introduktionsuge (det kunne måske være i den sidste uge af sommerferien). Afslutningen kunne jo så være et lidt større stævne med flere klubbers intro-løbere og afvikling som et "rigtig o-løb" med 2-3 baner på deres niveau. Det skal jo så igen selvfølgelig følges op - med tilbud i efteråret og fx forældre-dag. Men hvor skal hjælpere komme fra - er der overhovedet overskud i klubberne til at stable rekruttering på benene? Var det ikke Nordvest som for et par år siden havde held til at få rekrutteret en masse nye løbere? Er der nogle som ved hvordan de gjorde og hvordan det går med det?

Peter P.2003-08-13 07:15:14 | #2
svar på indlæg fra JKI 2003-08-13 07:14:42Besvar

Selvom det er ubehageligt, at jki bare sådan kommer og angriber en meningsløsdiskussion, der for længst er kørt af sporet med både gode argumenter og fakta, vil jeg nu gerne tage bolden op. Også fordi jeg måske efterhånden har fundet ud af, hvad vi diskuterer: Ikke kun spørgsmålet om "for mange penge til eliten" (ellers relevant nok - jeg synes det bare ikke), men mere diskussionen om ressourceprioritering og indsatsområder generelt i DOF, og her er rekrutteringsspørgsmålet for mig at se det helt rigtige sted at starte.

Jeg er ret enig med jki i, at rekrutteringsprocessens første 2 dele er omtale/markedsføring og herefter benhårdt arbejde i klubberne - med et et nok ikke helt erkendt voldsomt ressourceforbrug til følge (ikke kr. men timer).

Det næste trin - og det for mig at se afgørende - er dog, at når vi endelig har fået nogle til at melde sig ind i klubberne efter veloverstået begynderintroduktion, skal der altså være nogle løb at løbe. Og det er der ikke idag - den stadigt tyndere terminsliste (for den almindelige motionist) kan dræbe effekten af ethvert introduktionsforløb øjeblikkeligt.

Så det skal løses - men hvordan?

En måde at få flere løb på kunne jo godt, som ckj skriver, være ved at opprioritere klubcuppen, da det jo er en fantastisk chance for nye løbere for både at komme i skoven og at lære sine klubkammerater at kende.

Derudover tror jeg på regional løb, put-and-run løb og andre stævner, som ikke suger for mange ressourcer ud af klubberne - et "discount"-o-stævne skal kunne arrangeres af 5 mand alt incl. når blot fokus er på det væsentlige; kort og baner, og når den tilgængelige teknologi udnyttes til det yderste.

En måde kunne f.eks. være, at kredsene investerede i en eller to "stævnevarevogne", som kan indeholde hele infrastrukturen (it, poster, telte, m.v.) til et helt mini-o-stævne.

Ved mindre ressourcetræk ved arrangementer vil klubberne kunne arrangere flere løb, hvilket i sidste ende er afgørende for o-sportens fremtid.