Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 

 Skriv et indlæg


 Felter mærket med * skal angives.

Emne: * 
Besked: * 

  vis indlæg formatteret   |  (brug [] i stedet for <> til at formattere med HTML)

Du svarer på:
klk >> Dine tal er ikke korrekte. Du medregner fejlagtigt ATK projektet fra 2009-2012 i bevillingen fra Team Danmark.
ATK projektet var en særbevilling på knap 1.0 mio kr til udarbejdelse af DOFs første ATK bog, samt klubudviklingsforløb i 10 udvalgte ATK klubber. Udgifterne hertil indgår ikke i elitebudgettet, men er placeret under projekter. Se DOF årsregnskaber, note 6.
Projektet var b&u udvikling finansieret af TD og det havde ingen kobling til de årlige støttebevillinger.

De korrekte støttebevillinger fremgår nedenfor.

2005: 1.410
2006: 1.461
2007: 1.460
2008: 1.400
2009: 1.290
2010: 1.000
2011: 1.200
2012: 1.250
2013: 1.600
2014: 2.070
2015: 2.414
2016: 2.600
2017: 2.600
2018: 2.800
2019: 2.800
2020: 2.800

I øvrigt værd at bemærke at DOFs eget bidrag til elitearbejdet fra 2005 til 2020 kun varierede med 272tkr. Regulerer man med nettoprisindekset, faldt bidraget marginalt fra 2005 til 2020.

Begrebet "Verdensklasseforbund" blev i øvrigt først indført i Team Danmarks støttekoncept 2013-16, hvor TD reducerede antal prioriterede forbund til ca. 8 (inkl. DOF). Inden da tilhørte DOF kategorien
"Eliteforbund" sammen med 12-15 andre forbund.

Det er korrekt at DOF forblev "Eliteforbund" i forbindelse med Team Danmarks sparerunde i efteråret 2009, men det er også et faktum at uden DOFs markante strategiændring i efteråret 2009, og et succesfuldt talentarbejde, så var besparelsen blevet markant hårdere.

Sparerunden i 2009 var bestemt ikke populær, men den var en vigtig udløsende faktor for det efterfølgende kursskifte og sund for DOFs elitearbejde. På samme måde kan den nuværende reduktion i TDs bevilling også være positiv - hvis man tør gøre de nødvendige greb.

Dit navn/alias: * 
Din e-mailadresse:  

Bemærk venligst, at alle indlæg logges, hvilket vil sige at webmaster ved hvem du er, selvom du vælger at optræde anonymt.

For at beskytte mod misbrug af denne side til f.eks SPAM er det nødvendigt at indtaste følgende kodeord præcist nedenfor: ebrugeki

Brug o-snakken med omtanke! Du opfordres selvfølgelig til at stå ved din mening ved at bruge dit rigtige navn når du skriver indlæg, men det er også tilladt at ytre sig uden at andre ved hvem man er. Her gælder de nomale regler for pli, for eksempel ingen ubegrundede personangreb. Indlæg skrevet i reklameøjemed toleres heller ikke. Læs i øvrigt vore Policy.