Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
Prioritering af DOF's ressourcer
 
Lars Jensen, OK Øst2001-09-27 21:08:40

Hvad skal pengene bruges til?

Efter Team Danmarks tilbagetog mht. financieringen af Plan 2007 må DOF jo gøre op med sig selv, hvad forbundets penge mest formålstjenligt bruges til. Hvis man vil køre hårdt på en ekstrem elitesatsning, som beskrevet i det oprindelige udkast til Plan 2007, må det nødvendigvis koste andre steder i forbundet, da erfaringen viser, at det er urealistisk at forestille sig, at DOF er i stand til skaffe den ca. halve million ekstra ved ekstern financiering.

Når nu situationen skal revurderes, må man jo stille sig spørgsmålet om, hvor de største problemer ligger og hvor man får mest for de penge, der er til rådighed.

Jeg mener ikke, at en ekstrem elitesatsning vil det være det mest formålstjenlige lige nu. Selv om eliten har opnået mange gode resultater i 90'erne har det jo ikke udmøntet sig i hverken medlemstilgang, sponsortilgang eller medieomtale af betydning.

DOF har andre langt mere alvorlige problemer, som skal løses og som også kan løses for væsentlig mindre summer end det som en elitesatsning koster. Følgende problemer er fx yderst relevante:

1) Rekruttering af både ungdomsløbere og voksne begyndere. Alt for mange klubber i DK gør alt for lidt på dette område og på sigt bliver vi færre og færre til at klare opgaverne. Arbejdet i DOF og klubberne vil langt ud i fremtiden i al væsentlighed bygge på frivilligt arbejde, så det er vigtigt, at vi er mange medlemmer, så folk kan aflastes fra tid til anden.

2) En mere klar og overskuelig terminsliste med færre og mere standardiserede løbstyper. Ønskerne om sprintløb, der er fremkommet i en anden diskussion her på Forumet, er fx et skridt i den gale retning. Det vil medføre spredning over endnu flere løbstyper, hvor vi pt. ikke magter at arrangere de nuværende godt nok. Ligeledes er det komplet uoverskueligt for mange nye medlemmer med de mange forskellige løbstilbud.

3) Der skal der strammes op på løbsafviklingen, så man kan nå andet end et o-løb om søndagen.

4) Højere kvalitet på de vigtigste løb. Der har været for mange smuttere gennem den senere tid og det skal stoppes før det kører ind i en negativ spiral (ingen gider arrangere løb, hvis de får mange negative kommentarer bagefter).

5) Det skal være mere attraktivt at arrangere kvalitetsstævner. Forbundet må se sig om efter andre indtægtskilder end løbsafgifter - specielt er det et skråplan med de høje afgifter på de største og formodet bedste stævner a la Spring Cup, 3-dages, Skawdyst, Påskeløb etc. Det er ikke attraktivt at arrangere kvalitetsstævner, når en stor del af indtægterne går direkte i DOF's kasse via afgifter - det gør det mere end almindeligt svært at få et fornuftigt økonomisk resultat ud af alle de timers arbejde, der lægges i sådanne stævner - og vi taler virkelig om mange timers arbejde. Endvidere kan det også blive sværere og sværere at mobilisere de mange frivillige officials, hvis de må se på, at en stor del af indtægterne fra stævnet kører via DOF's kasse ud til andre aktiviteter, som de måske føler, at der ikke er det store behov for (fx en smal elitesatsning). Sagt med andre ord: det skal kunne betale sig at arrangere kvalitetsstævner - vi må væk fra den gammeldags holdning om, at klubberne ikke må tjene penge på at arrangere o-løb.

Derfor er mit råd til DOF: lad nu være med at bruge al Jeres energi her i efteråret på at holde lange møder om en revision af Plan 2007 - koncentrer i stedet kræfterne om at få løst ovenstående langt vigtigere problemer.

Skriv et indlæg

Du svarer på indlæg fra Jakob Ødum (2001-09-28 11:04:42)

" Enig med Lars Jensen, uenig med Lars Hanghøj, forstår ikke Jens Hansen.

For at starte Jens: DOF har ikke fået dumpekarakter af Team Danmark, tværtimod. At Team Danmark ikke ser sig istand til at yde 'økonomisk støtte for fuld skrue' er konsekvens af generelt forringet økonomi i institutionen og ikke, at DOF ikke skulle være istand til at løfte opgaven som satsningsforbund som beskrevet i plan 2007. DOF har igennem flere år været det specialforbund som har høstet flest TD-penge pr. medlem og vil også være det med den reducerede pose penge som vi nu er blevet stillet i udsigt.

Til Lars Hanghøj: Er der en ting som ikke har haft nogen medvirkende kraft på medlemstilbagegangen i DOF, så er det for høje startafgifter eller for høje kontingenter.
Hvis vi i DOF skal generere noget ny aktivitet i bestræbelserne på øget rekrutering og højere aktivitet i klubberne skal vi have nogen flere penge at arbejde med. Dette skal netop ske gennem forhøjede (gerne fordoblede) startafgifter, og forhøjede kontingenter (også gerne fordoblede). At vi som konsekvens af dette skulle miste nogen medlemmer spiller ingen rolle.
Dertil kommer en omorganisering af DOF's økonomi sådan som foreslået i Lars Jensens indlæg, specielt skal kort- og skovpuljeafgift reduceres betragteligt. "

Annuller

Navn:
E-mail:  
Indlæg

For at beskytte mod SPAM skal du indtaste eigifagoca i feltet nedenfor:

Indlæg

Lars V2001-10-02 09:55:08 | #16
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Henrik har jo ret i at det kan opfattes lidt pudsigt med de (måske?) forskellige holdninger i de to indlæg - jeg tænkte faktisk over det samme da jeg skrev det.

Men jeg mener dog ikke at det kan sammenlignes, da der faktisk har været en bred diskussion i forskellige fora (men givetvis ikke alle klubber) om Plan 2007. Problemet er så den ændrede økonomiske forudsætning - og indrømmet - det er ikke uden problemer. Mine indlæg har primært gået på at man (så vidt jeg har kunnet læse) har diskuteret om Plan 2007 overhovedet skulle gennemføres og ikke i hvilken form (og til hvilken pris) den skal gennemføres.

Og selvfølgelig er en principiel diskussion af DOF's prioteringer altid relevant - jeg opfordrer bare til at man ikke diskuterer et egentlig budget (det er HB's opgave) men derimod det principielle.

Henrik Sandgaard, OK ØST2001-10-02 09:14:17 | #15
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Det er jo et eller andet sted lidt sjovt (eller rent faktisk netop ikke!) at der i denne tråd kommer den ene kommentar efter den anden om at rep-mødet HAR vedtaget planen og selvom der stadig mangler afklaring af noget så centralt som financieringen så er det slet ikke noget der bør diskuteres udenfor en snæver kreds.

I en sideløbende tråd kan man så i diskusionen om sprint m.v. læse at "Det er rigtigt, at der var stort flertal for disse ting på IOF's kongres. Men jeg tror ikke på at dette er forankret i medlemslandene, og jeg mener heller ikke det tjener sportens interesse." (Lars V)

Jeg er sådan set ikke uenig i ovenstående, men hvorfor er det nu at de afgørelser vi er enige i med vold og magt skal godtages af alle andre uden diskusion mens dem vi er uenige i kun er vedtaget med så klart flertal fordi dem der har gjort det ikke ved hvad der er bedst for sporten etc. etc. ??

Dette reaktionsmønster er meget menneskeligt og det må vi vel alle erkende at vi selv praktiserer fra tid til anden, men det bliver det jo ikke mere rationelt af.

Nu er det ikke fordi jeg tror der er så voldsom afstand mellem o-løberne i Danmark og de bestyrelses repræsentanter der har diskuteret planen, men der er i hvert tilfælde mange klubber hvor det slet ikke har været diskuteret. Dette sammenholdt med de ændrede forudsætninger siden nogen af os faktisk havde diskusionen i vores klubber må efter min mening rigeligt retfærdiggøre at der stilles spørgsmålstegn ved om det stadig er det vi vil eller om prisen på andre områder bliver for høj.

Uanset at vi sikkert kan være uenige om forskellige nuancer i den konkrete plan så er det jo ikke det der her bliver taget op til diskusion.
Overskriften på hele denne diskusion er jo hvordan vi prioriterer forbundets ressourcer - og alle områder af sporten kan altså ikke være højeste prioritet på een gang - uanset hvor meget vi gerne alle ville kunne gøre det hele.

Virkeligheden i DOF's økonomi er desværre en anden og TD's seneste nedskæring af medfinancieringen af planen har IKKE hjulpet på dette. Der skal derfor nødvendigvis foretages nogle valg, og en diskusion af dette er altså for vigtig til bare at blive afvist.

Vi har stadig ikke set et bare nogenlunde realistisk bud på hvor pengene skal komme fra (hvis det ikke skal være ungdom, bredde m.v. som vi angiveligt er enige om også skal styrkes), og det er jo lige præcis det der er kernen i det hele...

Lars V2001-10-01 07:36:38 | #14
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Til Henrik Sandgaard

Det jeg mener med "smøg ærmerne op og gør en indsats" er helt bredt ment. Hvis flere ville gøre en indsats for det de hver for sig mener er vigtigt ville vi slet ikke have nogen problemer i DOF. Det er jo tydeligt at se at på de områder, hvor nogen engagerede mennesker tager ansvar, så sker der noget - se blot FIF's ungdomsarbejde gennem de senere år som eksempel.

Derfor er det er fuldstændigt uinteressant om man er enig med mig, det er overhovedet ikke det det handler om. Hvis nogen skulle være i tvivl, så har jeg intet med denne plans tilblivelse at gøre, udover at jeg, som ca. 30 andre fra DOF, har været med i de diskussionsseminarer mv. som DOF har arrangeret.

Min pointe er blot at Plan 2007 ER vedtaget med stort flertal, og vil blive gennemført. Det er som tidligere nævnt kun et spørgsmål om hvorvidt der kan skaffes midler til alle hjørne af planen, herunder var der konkret på mødet diskussion om ½ eller en hel sportschef og hvorvidt der skulle gives tilskud til talentcentre.

Det blev allerede på sidste repræsentantskabsmøde sagt af HB og det blev gentaget på det ekstraord. rep-møde at HB ikke så Plan 2007 som et isoleret projekt, men som en del af et kvalitetsløft for hele DOF - deraf min slutbemærkning fra mit sidste indlæg "Derfor bak op om jeres sport og start de andre initiativer op som I efterlyser. Gør en indsats og lad os komme videre". Dette skal bestemt ikke forstås som en bedrevidende pegefinger - tværtimod som en konstatering af at DOF kun kan komme videre, hvis mange hver for sig er villige til at gøre en stor indsats for det de er gode til.
Det er der allerede mange der gør - men der er brug for flere.

En kommentar til det med at lægge økonomien ud til en meget åben diskussion. Det er efter min mening ikke altid smart. F.eks. kan en åben diskussion af en bestemt ansat persons job blive ret ubehagelig for vedkommende, og det er jo netop sådanne ting, som også indgår i denne diskussion. Det er HB's job at lave denne priotering - men det er selvfølgelig enhvers ret (og måske pligt, hvis man brænder for det?) at skrive til HB med forslag.

Henrik Sandgaard, OK ØST2001-09-30 09:46:04 | #13
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Kære Lars V.
For at starte med det sidste - hvad f..... mener du med "Bak op om Jeres sport ... Gør en indsats og lad os komme videre." ??

- Forhåbentlig da ikke at alle der ikke er enige med dig reelt ikke gør en indsats??
Der er da så vidt jeg kan se 100% opbakning mellem samtlige debatører om at vi vil sporten det bedste og mig bekendt har alle ovenfor ydet en hel del for sporten - og gør det fortsat.
At ikke alle så er enige om hvordan indsatsen skal gøres for at vi får det bedste udbytte er noget andet, men lad os dog lige respektere, at der kan være forskellige syn på hvad der bedst kan gøres for at bakke op om sporten !!


Konkret har jeg da personligt meget svært ved at se hvordan vi som bare nogenlunde ansvarlige ledere kan satse på alle heste uden nogen form for sikkerhedsnet.

Du skriver at det nu er HB's opgave at finde pengene til planen (underforstået:som "I" så nok skal gennemføre) og så skal vi andre bare starte alle de andre ting op...

For det første er det vel ikke "Jeres", HB's og vores andres særegne satsninger og opgaver jeg og andre her prøver at diskutere i tre uafhængige grupper men derimod det samlede forbunds interesser i de kommende år.

Dernæst har jeg ikke opfattet nogen argumentere imod at rep-mødet var positiv overfor planen, - men vi påpeger blot at den positive holdning KUN gælder hvis økonomien er i orden. Og det er lige her hele denne diskusion opstår, for med de samtidige udmeldinger fra alle sider om at vi også skal satse på en lang række andre områder så har jeg ærligt talt meget svært ved at se hvordan det skal hænge sammen.

HB har fået til opgave at komme med et bud på dette og hvis vi virkelig kan det hele så er der jo ingen der er imod en sådan samlet satsning - problemet er bare at det hele tilsyneladende bygger på mere eller mindre urealistiske forestillinger om indtægter fra sponsorer og andre glade givere. Dette har aldrig været vores stærke side - og det er jo ikke fordi der ikke har været forsøgt rundt omkring.

Jeg er derfor indtil det modsatte (forhåbentlig) måtte være bevist overbevist om at vi står i et klassisk valg mellem OPprioritering af elite eller bredde (og desværre samtidig mellem NEDprioritering af bredde eller elite). For faktum lige nu er jo, at vi for at gennemføre den skrabede plan (dvs. også uden TKC'er m.v.) skal skaffe 500.000 til eliten udover hvad vi gjorde i år - penge der kun kan komme fra andre aktiviteter...

Nu hører jeg ikke til dem der mener at disse ting kan adskilles fuldstændig og jeg tror vi er helt enige om at elite og bredde har brug for hinanden. MEN - TD tvinger os jo med denne "alt eller intet"-indstilling til tilskuddene til at vælge om vi vil nedprioritere det ene eller det andet - med mindre HB (der jo repræsenterer os selv) kan anvise en vej til at finde penge til det hele. Og jeg mener på lige fod med repmødet IKKE, at vi skal basere os i alt for høj grad på sponsorer o.lign. - erfaringerne fra mange andre forbund (og vores eget) viser jo at denne type af finanviering er meget usikker og det kan give endnu voldsommere problemer hvis/når disse kilder måtte tørre ud om et par år e.lign.

Lad mig derfor gentage Lars J's opfordring til at komme med nogle tal fra DOF's budget med de vigtigste indtægter og udgifter så vi kan se hvad det er for omprioriteringer der er tale om - og forhåbentlig blive enige om en bæredygtig løsning for alle!

Lars V2001-09-29 16:16:46 | #12
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Det er et faktum at Plan 2007 ER vedtaget - dette er ikke længere til diskussion. HB har fået et meget klart mandat af det ekstraordinære repræsentantskab til at gennemføre denne plan. Det giver derfor ikke længere mening at diskutere om planen skal gennemføres. Men det kan være interessant at diskutere hvordan den skal gennemføres.

Jeg ved i øvrigt ikke hvor meget information om dette projekt, som er kommet bredt ud. Ved alle f.eks. at Talentmiljøcentrene under alle omstændigheder mister støtten fra Team Danmark og alternativet til Plan 2007 er en nedskæring af eliteaktiviteten til et niveau, som er væsentlig lavere end i dag. Status quo findes ikke fordi Team Danmark har ændret sit koncept, så man enten er med på Plan 2007 eller også er man kun med på et lavere niveau, hvor der primært satses på tilskud til enkelte løbere fra Team Danmark.

Overvejelsen som HB skal igennem vedr. Plan 2007 er udelukkende om man skal have en halvtids eller en heltids sportschef og hvorvidt der skal være DOF-tilskud til talentcentre.

Diskussionen om hvordan vi styrker vores rekrutteringsarbejde, ungdomsarbejde og det andet vigtige arbejde i DOF er naturligvis meget aktuel og vigtig og må ikke svækkes at Plan 2007 - det er bestemt heller ikke det HB har meldt ud - tværtimod så er udmeldingen at der skal satses på alle fronter for at vende udviklingen.

Jeg er derfor meget, meget uenig i det synspunkt at man skal vente med at kunne satse på elite, til man har alle de andre fundamenter er i orden. Dels er det som tidligere beskrevet ikke muligt med en status qou aftale med Team Danmark, så et nej til Plan 2007 er en klar nedtrapning af landsholdaktivitet og tilskud fra team Danmark. Dels er det min helt klare holdning at man skal have synlige rollemodeller for at kunne rekruttere. Endeligt er det min erfaring at man aldrig vinder med en passiv strategi, hvor man siger, at nej - vi må vente til vi har det hele klar. Man kommer nemlig aldrig derhen - der er kun een vej frem, tag de chancer som byder sig, og gør det så godt du kan, så har du en god chance for succes.

Derfor bak op om jeres sport og start de andre initiativer op som I efterlyser. Gør en indsats og lad os komme videre.

Lars Jensen, OK Øst2001-09-29 11:37:31 | #11
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Plan 2007 kan jo kun være et faktum såfremt financieringen også er i orden og det er vel det som HB skal arbejde med for at få overbevist alle os skeptikere om planens berettigelse.

Efter at have læst materialet om Plan 2007 igennem et par gange gennem det sidste stykke tid kan jeg ikke komme til anden konklusion end, at den for 90%'s vedkommende er en snæver elitesatsning. Det kan godt være, at der kommer professionelle trænere i nogle få klubber, men det kommer ikke til at gavne klubtræningen i alle andre klubber. I øvrigt bliver trænerne vel ikke meget mere professionelle end de er i dag rundt omkring (en række klubber har jo arrangementer kørende med trænere, der aflønnes med måske 10-30.000 årligt).

Mht. taktik kan jeg ikke se, at det er passivt at satse på at få de mere basale aktivitetsområder indenfor forbundet til at fungere optimalt (rekruttering, løbsafvikling, løbsudbud etc.). Hvis dette ikke fungerer får vi på sigt hverken nok medlemmer eller nok eliteløbere og så kan det hele jo være lige meget. Så - sorry to tell you - men fundamentet skal være i orden før man kan tillade sig at satse stort og offensivt på eliten.

Lars V2001-09-29 09:55:47 | #10
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

For det første så er plan 2007 vedtaget med MEGET stort flertal af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde - så plan 2007 er et faktum.

For det andet synes jeg at det er meget snæversynet at se plan 2007 som en snæver elitesatsning. Det er et virkelig seriøst forsøg på at løfte alle standarder i orienteringssporten. Der kommer nu mere professionelle trænere i kraftcentre (og forhåbentlig) talentcentre - hvis vi gør dette ordentlig bør det smitte af på niveauet i klubtræningerne ude omkring - og det er bl.a. her at vi som forbund har meget store problemer. Der er meget få steder, hvor man har trænere, som er veluddannede og dermed kan motivere og udvikle bl.a. vores ungdomsløbere.

En kommende sportschef skal bl.a. være med til at skubbe på denne udvikling.

En anden vigtig ting, som er kommet ud af hele oplægsdiskussionen og de mange møder om plan 2007 er en forståelse for at det er vigtigt med meget mere samarbejde mellem klubberne, bl.a. for at løfte niveauet.

Det er så rigtigt, at disse ting kommer til at koste noget. Men vi er nødt til at vælge en offensiv taktik for at komme videre og udvikle vores sport - en passiv taktik har aldrig givet fremskridt!!!

Det er ikke et spørgsmål om enten eller - det er et spørgsmål om en integreret udvikling af elite, ungdom og bredde.

Der er nu HB's ansvar at skaffe/priotere de midler, som er nødvendige.

Så altså: Lad os komme fremad - smøg ærmerne op og vær med!

Lars Jensen, OK Øst2001-09-28 21:50:14 | #9
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Så vidt jeg har forstået fra Ellis Sommer var der på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde flertal for, at HB arbejder videre på at gennemføre en plan (en plan 2007 af en eller anden art) samtidig med, at de arbejder på en omstruktureret økonomi-/budgetplan (et arbejde der
allerede har været igang et stykke tid), hvor bundlinien skal være i nul. Det vil så vise sig, hvor meget af Plan 2007, der så kan komme med - altså hvor meget vil medlemmene i DOF betale for at få gennemført Plan 2007, da en sådan omstruktureret økonomi-/budgetplan vel også skal vedtages på et repræsentantskabsmøde.

Alt i alt skal der altså ske en revurdering af fordelingen af DOF's økonomiske ressourcer i løbet af de næste måneder og her er det meget vigtigt, at DOF tager den rigtige beslutning. Går DOF efter en elitesatsning som beskrevet i Plan 2007 vil det blive for en meget væsentlig del af forbundets budget, hvilket koster på andre områder. Konsekvensen af at "sylte" andre områder som fx dem nævnt i mit første indlæg vil på langt sigt blive ganske alvorlig for DOF. Derfor mener jeg, at vi skal væk fra angsten for at o-sporten ikke kan overleve eller få fremgang, hvis vi ikke kommer via eliteløbernes præstationer kommer mere i medierne og evt. med til OL. I stedet skal vi bruge den største del af pengene på at få skabt en solid forbundsorganisation og mange aktive klubber med mange medlemmer. Først da vil der være penge og ressuorcemæssigt overskud på lederplan til at gennemføre fx en Plan 2007.

Er der i øvrigt nogen, der kan opsumere de vigtigste tal på DOF's budget og regnskab? - Hvad er fx størrelsen på de 10 vigtigste poster på hhv. indtægts- og udgiftssiden?

Carsten Lausten2001-09-28 13:35:22 | #8
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Henrik > du efterlyser alternativ disse har tidligere været skitseret i O-posten (nr. 2, 2001 s. 10-11)og er:

Færre TD-midler
Mere individ støtte og mindre aktivstøtte
Støtte til landstræner, mobilcenter, landstrænerprojekt og øvrige støtteapparat bortfalder.

I praksis vil det sige størsteparten af vores TD-støtte.
Af både dit og Jens´s fremgår det at i betragter TD som den store stygge ulv der trækker alt muligt ned over hovedet på os, sådan forholder det sig ikke. TD er at betragte som en samarbejdspartner (af den gavmilde slags), men det er klart at de kaster ikke penge ud af vinduet hvis de ikke tror det har en effekt, og plan 2007 bunder i deres analyser af hvad skal der til for at dansk eliteidræt skal holde verdensklasse, og som Jakob skriver så er det ikke et spørgsmål om at de ikke vil støtte os yderligere, men et prioriteringsspørgsmål af deres økonomi.
Endelig sidste del af det Henrik skriver ang. at sige nej, så er det løb kørt, der er sagt ja, så nu kører toget.

Henrik Sandgaard, OK ØST2001-09-28 12:50:21 | #7
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Jens har fat i noget vigtigt her!

Men først lige et par kommentarer til de økonomiske betragtninger:

Claus: ... og for kortafgiften er der endvidere det interessante perspektiv at den også betales af militær, spejdere og andre der køber vores kort til forskellige formål. En afskaffelse af denne vil derfor samtidig betyde en nedsættelse af dette eksterne bidrag til vores sport. Hvor irriterende denne afgift end kan være i mange sammenhænge vil det altså være temmelig tåbeligt at afskaffe den.

Jakob: Jeg forstår ganske enkelt ikke hvordan det var du ville financiere Plan2007?? Det kan godt være tilskuddet fra TD pr. medlem stadig er større end hvad andre forbund måtte få, men det gør jo ikke vores eget bidrag mindre.
- En forhøjelse af startafgifterne gavner ikke DOF's elitearbejde men tilgodeser klubberne - at dette så absolut vil være tiltrængt er noget helt andet, men det hjælper jo ikke Plan2007.
- Tilsvarende kommer nedsættelse/afskaffelse af kort- og/eller skovpuljeafgift primært arrangør-klubberne til gode og vil være et direkte tab af indtægter for DOF.
- Eneste positive økonomiske bidrag til DOF i dit forslag er derfor forhøjelsen af kontingenter. Det er muligvis fornuftigt, men det er en helt anden størrelsesorden end end fordobling der i givet fald vil være nødvendig...


-----
Og så tilbage til det væsentligste:

Alt dette med hvordan vi skaffer pengene til Plan2007 er jo slet ikke et problem eftersom alle indtil videre så vidt jeg kan se er enige med Lars Jensen om hovedbudskabet: Der er en lang række forhold der er meget vigtigere for DOF's fremtid end Plan2007...!
- Hvis dette er konklusionen er det i disse andre og vigtigere retninger vi skal kaste hovedparten af forbundets sparsomme midler, og så må de ambitiøse eliteplaner komme lidt på vågeblus nogle år indtil der er skabt en bredere basis til at bære udgifter i den skitserede størrelsesorden. (Bemærk at jeg med dette bestemt ikke mener at eliten skal nedlægges - men en vis omprioritering må være på plads hvis der skal blive kræfter til de andre gode formål!).

Med andre ord bør vi meget seriøst overveje om vi overhovedet VIL gennemføre planen nu, eller om vi ikke hellere skal sige til TD at det må blive en anden gang - lige nu har vi ganske enkelt vigtigere ting at bruge så mange penge på, og vi skal derfor have fundet en mere realistisk model for elitearbejdet i de nærmeste år...!

Som det ser ud nu med en stærkt reduceret plan og væsentligt forøgede udgifter for forbundet har jeg i hvert tilfælde svært ved at finde det store smil frem.

Jeg kunne derfor godt tænke mig nogle facts om hvordan situationen vil være hvis vi ikke bare bukker og takker TD for Plan2007 - hele diskusionen har indtil nu båret præg af at der ikke var noget alternativ, men det tror jeg ikke på. Hvem er det der kan svare (realistisk) på hvad der vil ske hvis vi siger nej til planen???

Carsten Lausten2001-09-28 12:35:51 | #6
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Det er bare at se i øjnene at det bliver forbandet svært at reducere nogle af afgifterne, og jeg mener ikke det er i nogens interesse.

Skærer man skovpuljeafgiften, vil det være det samme som at sige vi ikke mener orienteringsidrætten i Danmark hører hjemme på bla. Sydsjælland, Fyn mm. (jeg indrømmer gerne det må føles som en fristende tanke, når man render rundt i grøntsagerne som til fx JFM)
Dette vil medføre et øget pres på statsskovene, og man kan overveje hvorlænge disse vil være med til øgede aktiviteter.
Hvad angår de øvrige afgifter går de ganske rigtig til DOFs drift. Kortafgiften er under pres pga teknikkens muligheder, så spørgsmålet er om den ikke før eller senere forsvinder. Løbsafgiften bliver dermed primære finansieringskilde og jeg er af den opfattelse at den kan man trygt forhøje!!!, jeg anser det for rimeligt at det er de aktive medlemmer der er med til at betale for DOFs service, og jeg ser ingen bedre mulighed end gennem løbsafgiften.
Skærer man i indtægterne, må man reducere udgifterne, og meldingerne fra de seneste rep. møder har jo været at man vil have uændret eller øget service. Nærliggende spareområde er altid at fyre de ansatte, og man kunne jo starte med at fyre breddekonsulenten, man sparer penge og har en kvalificeret ansøger som sportschef .....

STartafgifterne ser jeg ikke som noget afskrækkende, og jeg tror ikke som Lars H, at det er disse der skræmmer folk væk. Jeg tror det er en kombination af en lang række faktorer som fx. (efterfølgende er rent gætværk og totalt udokumenteret):
Man vægter fritiden anderledes idag end tidligere og vil derfor ikke bruge en hel dag på o-løb (som Lars J er inde på under pkt. 3),
man vil ikke køre langt, men er omvendt også trætte af at løbe i kendte terræner, boede jeg fx. på Nordsjælland tvivler jeg på jeg gad at løbe i Grib Skov for gud ved hvilken gang,
alderssammensætningen i forbundet er anderledes end tidligere, med færre aktive familier.

Et hedt emne gennem alle de år jeg kan huske, er muligheden for at tjene penge på arrangementer. Erindrer jeg ret så er det (eller har været) et krav fra primært statsskoven, at de arrangementer der foregår i disse skal være non-profit, ellers vil de have del i kagen (er det korrekt stadigvæk?).
Bortset fra dette ser jeg ikke noget problem i man tjener penge på sine arrangementer, her er der en gulerod til kvalitetssikring.

Claus Carlsen Ok Øst2001-09-28 11:57:33 | #5
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Lidt om pengene i DOF.

Som jeg husker DOF's regnskab (2000) har vi tre typer af afgifter:
Kortafgift
Løbsafgift
skovpuljeafgift

Skovpuljeafgiften.
Formål er at skabe en bred solidaritet mellem de områder som har nem adgang til skoven og de områder som har det noget sværere pga. private skovejere.
Såfremt vi fjerne denne afgift betyder det vel at man afskriver sig muligheden til at komme i disse områder.

Kortafgift og Løbsafgift.
Er med til at finansiere den generelle drift af DOF.

Det sjove med alle skatter og afgifter er, at man nemt kan blive enige om at afskaffe disse, men det betyder alt andet lige, at der er nogle aktiviteter der skal skæres væk ell. reduceres kraftigt.
Det er her den svære øvelse består - Hvad skal væk.

TD reducerede tilskud til DOF vil, hvis plan 2007 gennemføres i den nuværende version, betyde et budgetunderskud på en lille million for 2002.
Sammen med løbsafgiften der påregnes at udgøre kr. 600.000, som man også gerne vil fjerne betyder, det vi skal ud og hente små 1,6 mio.

Jeg spørger bare - hvordan?.

Jakob Ødum2001-09-28 11:04:42 | #4
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Enig med Lars Jensen, uenig med Lars Hanghøj, forstår ikke Jens Hansen.

For at starte Jens: DOF har ikke fået dumpekarakter af Team Danmark, tværtimod. At Team Danmark ikke ser sig istand til at yde 'økonomisk støtte for fuld skrue' er konsekvens af generelt forringet økonomi i institutionen og ikke, at DOF ikke skulle være istand til at løfte opgaven som satsningsforbund som beskrevet i plan 2007. DOF har igennem flere år været det specialforbund som har høstet flest TD-penge pr. medlem og vil også være det med den reducerede pose penge som vi nu er blevet stillet i udsigt.

Til Lars Hanghøj: Er der en ting som ikke har haft nogen medvirkende kraft på medlemstilbagegangen i DOF, så er det for høje startafgifter eller for høje kontingenter.
Hvis vi i DOF skal generere noget ny aktivitet i bestræbelserne på øget rekrutering og højere aktivitet i klubberne skal vi have nogen flere penge at arbejde med. Dette skal netop ske gennem forhøjede (gerne fordoblede) startafgifter, og forhøjede kontingenter (også gerne fordoblede). At vi som konsekvens af dette skulle miste nogen medlemmer spiller ingen rolle.
Dertil kommer en omorganisering af DOF's økonomi sådan som foreslået i Lars Jensens indlæg, specielt skal kort- og skovpuljeafgift reduceres betragteligt.

Jens Hansen2001-09-28 08:50:40 | #3
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Meget enig med Lars Jensen.

Efter at Dansk Orientering fornyelig har fået dumpekarakter hos Team Danmark er tiden nu kommet til, at DOF's ledelse viser format og ændrer DOF's strategi på kort og mellemlang sigt. Der kræves noget nær en fundamental ændring af strategiens fokus, idet der efter min opfattelse billedligt talt er behov for at få genstøbt et stabilt fundament fremfor den vedblivende - nærmest ideologiske - udsmykning af tagkonstruktionen, som vi har været vidne til de senere år.

Et sådant skift af fokus bliver imidlertid ikke let, idet det vil komme til at kræve mod og mandshjerte hos nogen. Der er nemlig stærke kræfter i DOF's ledelse, som formentlig ikke vil have så let ved at gøre sig fri af idealismens åg og sluge de kameler, der skal til for at genskabe de forudsætninger, der er nødvendige for at genvinde Team Danmark's tillid. En tillid, der er altafgørende for på sigt at kunne genneføre et elitearbejde lig det, der er lagt op til i DOF's plan 2007.

En debat som denne er nyttig, idet der herved kan skabes et pres fra neden, som ledelsen ikke kan sidde overhørigt. Så derfor godt initiativ Lars!

Lars Hanghøj, Ballerup OK2001-09-28 00:40:13 | #2
svar på indlæg fra Lars Jensen, OK Øst 2001-09-27 21:08:40Besvar

Jeg er langt hen ad vejen enig med Lars Jensen.

I et efterår, hvor B-løbene på Sjælland kan tælles på én hånd - i den skønneste løbemåned oktober kun et enkelt! - og hvor deltagerantallet ligger på 200-300 - for ikke så mange år siden, var det sjældent under 500 - synes jeg, der er grund til ængstelse for fremtiden!
Flere løb med begrænset deltagelse (divisionsmatcher, natløb etc.) dræner formentlig især mindre klubbers ressourcer til også at arrangere B-løb, og bl.a. højere startafgifter gør, at vi ikke længere bare tager til o-løb hver søndag, men i højere grad prioriterer, hvilke løb, vi deltager i.

Ingen elite uden bredde: det er bydende nødvendigt, at vi bliver nogle flere! Derfor mere fokus på rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer i klubberne, og især på klubudvikling i "yderområderne" (dvs. her øst på: uden for Nordsjælland!), så vi her kan få nogle gode og store klubber - og selvfølgelig løbe nogle flere løb i nye og spændende skove.

Og glem så myten om, at o-løb er Danmarks billigste sportsgren, og derfor sagtens kan klare højere medlemsafgifter, løbsafgifter og kortafgifter!
Den holder ikke, når o-familien på 4 eller 5 medlemmer skal transportere sig ud i skoven og til o-løb hver søndag.
Hvad de jo så forresten heller ikke mere gør!