Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
Løse postbeskrivelser og EKT
 
Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK2002-02-18 22:19:06

Til stor undren - i hvert fald for mig - kræver reglementet pludseligt at der fremover skal udleveres løse postbeskrivelser ved alle løb, hvor der anvendes EKT - og det bliver vel snart alle væsentlige løb. Hvad mener I om det?
Jeg synes umiddelbart at arrangøren bør have frie hænder.

Skriv et indlæg

Du svarer på indlæg fra Jes Aage Henning (2002-03-14 12:11:22)

" Det er fint, at nogle fornuftige beslutningstagere i DOF har besluttet at droppe kravet om løse postdefinitioner til SM-stafet.
Jeg har svært ved at se, hvorledes udleveringen af løse postbeskrivelser skulle foregå i praksis. Skal de løst være hæftet bag på kortet, således løberen i startøjeblikket river postbeskrivelsen af og placerer i den holderen på armen? Eller skal arrangørerne manuelt udlevere definitionerne i startøjeblikket?
Skal der være postdefinitioner i samtlige klasser, f.eks. også ungdomsklasser, D55 og H55, eller er det kun et forlangende fra eliteklasserne?

Jeg synes, at det er helt fint med EKT, uanset om det er af mærket Emit eller Sportident, men specielt omkring stafetter giver det nogle problemer, såfremt løberne forlanger udlevering af løse definitioner.
Og det lader til, at man i DOF har løst et problem på en praktsik måde, uanset om man overholder en eller anden regel eller ej. "

Annuller

Navn:
E-mail:  
Indlæg

For at beskytte mod SPAM skal du indtaste kosoroipal i feltet nedenfor:

Indlæg

Lars Nielsen2002-04-14 13:30:07 | #35
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Eftersom reglementet kræver løse postdefinitioner ved løb med ekt, er der så nogen der kan forklare hvorfor der ikke var nogen ved B-løb i Langesø? Da det efterhånden er et par måneder siden debatten startede her, og reglementsændringen dermed må være mindst lige så gammel, kan det næppe være kommet bag på arrangørerne.

lac2002-03-24 21:49:36 | #34
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Efter som reglementet åbenbart kræver løse definitioner, er der så nogen der kan forklare hvorfor der ikke var nogle til Spring Cup?

Claus Bloch2002-03-22 10:52:01 | #33
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Per> Mht. i begynderklasserne så kan man vel godt argumentere for at de skal have løse postbeskrivelser... Selvfølgelig er for megen information forvirrende, men et argument kan gå på at ved at lære at bruge postbeskrivelserne, så lærer man at tage mere stilling til posten inden at man kommer derhen. Jeg tror at det vil være sværere for os at lære begyndere at bruge beskrivelserne hvis de kun sidder på kortet. Vi er nu engang så dovne, at det typisk vil føre til at man slet ikke brugte den. Derimod hvis begynderne fik udleveret en læs beskrivelse, så er de på en anden måde tvunget "til at gøre noget ved den" (læs: bruge den).

Med hensyn til at gøre vore arrangementer besværliger... - postbeskrivelser er vel ikke noget som lige er opfundet, vi har jo kendt til dem i lang tid. Derfor kan vi vel kun snakke om at gøre noget lettere... :-)

Per Eg2002-03-15 13:29:08 | #32
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Selvfølgelig ville du ikke træde nogen over tæerne, og har heller ikke gjort det, Jan. Mit opkast var mere end advarsel end det begyndte at gå for vidt sådan generelt, og så synes jeg altså stadig at der er for meget ukvalificeret brok sådan rundt omkring i forbundet, men er ellers enig med Jørgen i at man må ytre sig som man vil, også her.

Løse postbeskrivelser til alle løb? Også stafetter? Nej vel.

Og hvad iøvrigt med begynder- og ældre klasser, har de behov og ønsker de det?
Jeg tror det ikke. Vi skal også passe på ikke at lave vores arrangementer for komplicerede.

Jan Møller2002-03-15 00:12:36 | #31
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Ja ja, det var nu ikke så meget for at træde nogen over tæerne, der kom et lille øf ud mellem sidebenene om beslutningstagerne i DOF. Jeg synes bare det er lidt utroligt med alt det arbejde der er blevet lagt i det nye reglement, nedsættelse af EKT udvalg o.s.v., at man så i sidste øjeblik tilføjer en passus om at der skal udleveres løse postbesk. ved anvendelse af EKT. Jeg har set flere forslag til reglementet og dette har ikke været nævnt før. Og så laver man en regel der i praksis er umulig at efterleve, når vi snakker stafet.

Er der nogen der ønsker at gøre det mere bureakratisk at arrangere EKT løb? I kan altså ikke vende strømmen, venner.

Hvad er forskellen mellem løb uden EKT og med EKT når vi snakker postbesk.?
Nej, lad os da få løse postbeskrivelser til alle løb, TAK.

Og så værdsætter jeg i øvrigt meget alt det frivillige arbejde der bliver lagt for dagen i DOF, det er da hele rygraden i DOF. Meeeen, det må nu være tilladt at komme med kommentarer hertil. En stiltiende accept af alt der laves, udvikler ikke vores idræt. Det har vi vist set rigeligt med eksempler på.

Jørgen Kirkeby2002-03-14 14:16:47 | #30
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Jes: Jeg er enig i dine betragtninger omkring det praktisk svært gennemførlige i at udlevere løse postbeskrivelser til stafetter. Og det er derfor jeg spørger: Hvilke 'fornuftige' beslutningstagere i DOF har truffet beslutningen om at en regel, som ingen åbenbart har et fornuftigt bud på hvordan man udfører i praksis, skulle indføres?

Enten må man erkende 'smutteren' generelt, og så suspendere reglen, ellers må man vel i det mindste søge at få reglen udmøntet i praksis så hurtigt som muligt, så man kan opnå erfaringer, der kan videregives til f.eks. DM-stafetarrangørerne.

Jeg synes også godt om EKT, mest SportIdent. Vedr. løse postbeskrivelser, så er min holdning at de burde droppes helt til alle løbstyper (indviduelt som stafet), også til internationale mesterskaber som VM. En del af en løbers O-tekniske kunnen består også i at disponere sit løb, så der er tid og overskud til at se på postbeskrivelsen, inkl. kontrolnumre.
Det ville skabe helt ens betingelser for løberne, og det ville være lettere at håndtere for arrangørerne (så må alle I dårlige teknikere bare træne dette område lidt mere ;-] ...sagt af en kommende H40-løber, der er blevet for fed til at kunne presse sin teknik ved at løbe stærkt...).

Per: Formålet med O-Forum er vel bl.a. at almindelige O-løbere skal kunne give udtryk for holdninger til forskellige ting. At der så i forum findes forskellige måder at udtrykke sig på, må vel kunne accepteres, sålænge det ikke har karaktér af mudderkastning, eller udstilling af enkeltpersoner. I denne debat har jeg af samme grund undladt at inddrage konkrete eksempler i argumentationen.

Jeg mener ikke at organisatorisk arbejde skal friholdes for almindelig kritik. Måske er det endnu vigtigere at organiationen leverer varen -og gøres opmærksom på hvis ikke det sker, da det organisatoriske arbejde har indflydelse al virksomhed i DOF.

Her kan måske passende nævnes et citat af David Beckham's far:

"Hvis man hele tiden bliver rost, hvad skal man så stræbe efter?"


Enig i at man bør have en indsigt i tingene for at kunne kritisere, og at brok uden at kunne komme med løsninger, ikke fører til ret meget. Men modsat må det være tilladt at give udtryk for sine holdninger (eller forventninger?) uden at være ekspert på området.

Jes Aage Henning2002-03-14 12:11:22 | #29
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Det er fint, at nogle fornuftige beslutningstagere i DOF har besluttet at droppe kravet om løse postdefinitioner til SM-stafet.
Jeg har svært ved at se, hvorledes udleveringen af løse postbeskrivelser skulle foregå i praksis. Skal de løst være hæftet bag på kortet, således løberen i startøjeblikket river postbeskrivelsen af og placerer i den holderen på armen? Eller skal arrangørerne manuelt udlevere definitionerne i startøjeblikket?
Skal der være postdefinitioner i samtlige klasser, f.eks. også ungdomsklasser, D55 og H55, eller er det kun et forlangende fra eliteklasserne?

Jeg synes, at det er helt fint med EKT, uanset om det er af mærket Emit eller Sportident, men specielt omkring stafetter giver det nogle problemer, såfremt løberne forlanger udlevering af løse definitioner.
Og det lader til, at man i DOF har løst et problem på en praktsik måde, uanset om man overholder en eller anden regel eller ej.

Per Eg 2002-03-14 12:08:37 | #28
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Så er vi jo enige Jørgen. Selvfølgelig skal reglerne følges, men det betyder vel ikke at man skal acceptere dem hvis de er uhensigtsmæssige. Jeg mener bare det er mere konstruktivt med en positiv kontakt til f.eks. teknisk udvalg end at "brokke" sig i O-Forum. Dine betragtninger omkring DM stafet er jeg også enig i, jeg går dog ud fra at der i reglementet gives mulighed for dispensation, og dermed er reglerne trods alt fulgt, hvor praktisk det så end måtte være.
Med hensyn til frivilligt arbejde synes jeg der er stor forskel på om vi snakker om arbejde i DOF/Kreds/klub-udvalg og så arrangement af stævner. Folk investerer tid og penge i at deltage i et stævne og bør derfor forvente en optimal indsats fra arrangører m.m.

Det der irriterer mig er at jeg alt for ofte hører kritik (brok) af baner fra folk der aldrig selv har lavet baner, af kort fra folk der aldrig selv har tegnet kort, af speakning fra folk der aldrig selv har prøvet at speake, det er sjældent konstruktivt .

Jørgen Kirkeby2002-03-14 11:17:42 | #27
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Per: Hvis ikke reglerne at til for at blive fulgt, hvad skal man så med dem? Det er jo rimeligt at forvente, at der er en fornuftig baggrund bag de eksisterende regler

Hvis ikke reglerne skal følges, hvem skal så beslutte hvilke regler, der er 'uhensigtsmæssige', og dermed overtrumpfe de, der har vedtaget reglerne?

Jo, jeg mener faktisk at man i det mindste skal prøve at følge reglerne før man dispenserer. Hvordan kan man ellers konstatere om de kan bruges? Sæt der nu er nogle 'uovervindelige' praktiske problemer ved at arrangere stafetter efter de ny regler (der jo også omhandler banerne i H/D21)?
Så bliver reglerne afprøvet til DM-stafet uden nogen som helst praktiske erfaringer og 'skandalerne' sker så først her (med lidt held kan man trække på erfaringer fra JFM-stafet tre uger forinden, -hvis ikke der også her er givet dispensation...).
Hvis man derimod til SM-stafet havde kunne konstatere at de ny regler ikke fungerede i praksis, så var der al mulig grund til at dispensere for de resterende stafetter, indtil reglerne ved førstkommende lejlighed laves om igen.

Vores løbsreglement er også en 'varedeklaration' for hvad man som deltager i et stævne kan forvente af arrangørerne. Når du (Per) så indirekte nævner noget, som jeg opfatter som om at man helst ikke skal kritisere frivilligt udført arbejde, så bliver jeg lidt irriteret.
Der er i O-sporten alt for mange eksempler på at man i 'respekt' for det store frivillige arbejde, der f.eks. lægges i diverse stævner, har tilbagevist protester ved at bøje reglerne. Man glemmer tit de langt større ressourcer (tid & penge) som løberne lægger i at deltage i stævnerne. O-sporten vil på sigt være langt bedre tjent med at vi fulgte reglerne, og derigennem fik justeret reglerne til det optimale.

Det kan selvfølgelig være svært at lave gode nye regler i første forsøg. Men så må man afprøve reglerne på forsøgsbasis til et antal løb, og derefter optimere reglerne inden de gøres gældende. Dén respekt synes jeg man bør vise løberne!

Per Eg2002-03-14 09:14:44 | #26
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Nej Jørgen, når man har nogen regler skal man ikke bare blindt følge dem, hvis det viser sig at de er uhensigtsmæssige. I så fald bør man på en pæn måde gøre opmærksom på at der her er taget en uheldig beslutning, måske en tanketorsk, i hvert fald kan vi sagtens blive enige om at løse postbeskrivelser til stafetter ikke hører hjemme nogen steder.

Jeg bryder mig ikke helt om den ironiske tone omkring beslutningstagerne, vi skal huske på at det er folk der leverer frivilligt arbejde efter bedste evne.

Jørgen Kirkeby2002-03-13 21:53:56 | #25
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Jan: Helt enig i dine betragtninger om beslutningstagere i DOF, reglement og 'stævneafvikling som man plejer'. Der er desværre alt for mange tilfælde på dette...
Personligt mener jeg at reglementsændringen vedr. at der skal være løse postbeskrivelser til stafetter, var noget uigennemtænkt, og praktisk svær at føre ud i livet, men når man har nogle regler, skal man da også følge dem.

Jan Møller2002-03-13 21:24:45 | #24
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Hurra for de dygtige beslutningstagere i DOF, de har gjort det igen. Har lige læst på DOF hjemmesiden at SM-stafet har fået dispensation til ikke at anvende løse postbeskrivelser. Godt reglement, der straks dispenseres fra. Det går nok som det plejer, stævnerne bliver afviklet som de plejer at blive det, reglementet er der ingen der gider at læse i.

lvj2002-03-13 08:33:56 | #23
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

I Sverige er det mig bekendt helt generelt, at der er løse postdefinitioner (dog vist ikke stafetter?) og ingen definitioner på kortene. Det har fungeret upåklageligt i en hel del år, alle ved at man skal have definitionslommer og det har man så.

Begrundelsen har været, at man sparede at klistre definitioner på kortet. Med den nye trykketeknik, som bliver mere og mere fremherskende kan man få printet definitionerne på kortene, så det er ikke længere vigtigt, i hvert fald ikke ret meget længere.

Når/hvis man engang får udviklet noget rivfast papir og tryk, som er så godt at det ikke tager imod snavs som det nuværende, så vil det jo også blive acceptabelt at undlade plastlommen. Og så er det i hvertfald slut med påklistrede definitioner.

Jeg synes, at løse definitioner skal være obligatoriske i konkurrenceklasser (så kan man jo diskutere, hvad det er for nogen), men når man kan printe definitionerne på kortene er der ingen grund til at undlade det.

Det er rigtigt at papirlapper i skoven ikke ser pænt ud, men det er en misforståelse at det har noget med forurening eller miljø at gøre. Papir er lavet af træfibre og vil nedbrydes ligeså let og hurtigt som blade fra træerne.

Peer Kristensen2002-03-13 06:48:21 | #22
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Tak for det Lars.

En lille kommentar omkring løse postdefinitioner. Det er jo ikke første gang, der har været indført løse postbeskrivelser, jeg mener at man forsøgte i starten af 90'erne og man stoppede igen.
Dengang var en af problemerne at mange tabte deres definitioner i skoven og at det medførte klager fra private og offentlige skovejer.

Ved søndagens C-løb i Stagsrode var den gal igen. Jeg startede som en af de sidste løbere og når man ikke løber så stærk, så får man jo øje på alt det der ligger og flyder i skoven. Og flere steder i skoven lå der løse definitioner.
Jeg vil med dette indlæg opfordre løbere der løber med løse postbeskrivelser, til at passe på dem under løbet, hvis man konstaterer de er tabt og man ved vel på hvilket stræk så sig det til arrangørerne. Hver gang vi finder en før skovejerne, forbedrer vi vores muligheder for at komme i skoven igen.

Jan Møller2002-03-13 00:44:16 | #21
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Jamen tak for det Lars, selvom om det efter min mening bare er en lille detalje i forhold til det problem, nogen ?? har givet kommende arrangører, der anvender EKT til stafetter. Så inden i alle sammen læner jeg for langt tilbage i lænestolen, synes jeg i skulle komme med en masse gode forslag til hvorledes arrangører håndterer stafetproblematikken. Hvis der har været problemer tidligere med at sikre at bane og postbeskrivelse stemte overens til stafetter, så er de nye regler efter min mening blevet den største trussel mod en velgennemført stafetkonkurrence. Jeg vil godt se den banekontrollant der kan stå inde for at postbeskrivelserne er uddelt korrekt.
Den hurtige påstår at de selvfølgelig skal være ved kortet, så kan det i hvert fald kontrolleres på forhånd og så kan løberen tage det når starten er gået. MEN hvem har nu lige tid til at begynde at fylde dette genstridige tynde stykke papir i holder/lommer eller hvad ved jeg. Et godt gæt må være at de kommer til at flyde overalt i skoven.
Nå, men det var nu jer der skulle komme med forslag.
Afledt af samme bestemmelse kan man undre sig over at der kun forlanges løse postbeskrivelser ved anvendelse af EKT. Forklaringen om at postkoderne altid står på kontrolkortet køber jeg ikke, det er nemlig ikke korrekt. Nogle gange gør de, men langt fra altid .
Hvorfor skal vi løbere snydes for denne service ved løb hvor der IKKE anvendes EKT, jeg er nemlig enig i at det er en god hjælp. Til dem der ikke ved det, kan jeg kun sige PRØV DET.

lars v., hok, stævneleder2002-03-12 23:23:05 | #20
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Tak for en god og seriøs debat om postdefinitioner. Til jeres orientering har Påskeløbene ændret signaler så der udleveres både løse og faste definitioner. Det sker netop i forbindelse med at det rivfaste papir er blevet erstattet med traditionelt papir i svejsede plastposer.
Den oprindelige misere opstod p.g.a. TKU´s forvarsling med krav om løse postdefinitioner - uden at TKU gjorde opmærksom på at der OGSÅ skal være definitioner på kortet. For det står der faktisk i reglementet, som klubberne netop har fået ind ad døren.

Peer H. Kristensen2002-03-11 16:35:35 | #19
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Enig med Henrik Thomsen samt de 2 forrige.

Men jeg mener dog at Lars Vendelbjerg i sin forespørgsel i forummet den 18/2, burde have gjort opmærksom på hvad formålet med hans henvendelse var.

Hvis det var for at påvise et hul i reglementet, så var vi flere der kunne have arbejdet politisk på at få lukket hullet.

Nu tror jeg ligesom bl.a. Per Eg. At vi kommer til at opleve en del fejlklip til påskeløbet. Og et eller andet sted er det vel arrangørernes opgave at undgå at den situation kan opstå.

Jeg vil derfor opfordre Herning og Holstebro til at overveje at putte kortene i plastlommer og vedhæfte signaturerne på god gammeldagvis.

Mvh


Peer Kristensen
Kolding OK

Henrik Thomsen2002-03-11 15:13:03 | #18
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Som de to foranstående mener heller ikke jeg, at det kan have været intentionerne i det nye reglement, at postbeskrivelserne skulle fjernes fra kortet.
Derfor mener jeg også, at vi ved den næste reglementsændring må have indføjet, at postbeskrivelser skal trykkes eller klæbes på løbskortet.
- Og så skal vi vel egentlig blot takke løbsarrangørerne ved dette års Påskeløb for at gøre opmærksom på dette "hul" i reglementet?

Carsten Stenberg2002-03-11 13:59:14 | #17
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Nu skal jeg ikke deltage året påskeløb, men jeg undre mig ligesom Per Eg over at arrangøren har valgt at FJERNE postbeskrivelserne fra kortet.

Det har næppe været intensionen med de nye regler !?

Når problematiken omkring løse definitioner er aktuelt i forbindelse med EKT, så skyldes det at man på de rivfaste kontrolkort kunne trykke kontrolnumre, hvilket gav en vis sikkerhed mod fejlklip (- og fik nogen til at glemme at se på definitionerne, men det er en anden sag :-).

Som jeg tidligere har bemærket i dette forum, beror det snarere på arrangørens manglende vilje til at yde en god service overfor løberne.

Set i det lys kan jeg kun opfordre teknisk udvalg til at skrive i reglerne, at postdefinitioner OGSÅ skal pakkes/trykkes sammen med løbskort, når det ikke kan klares af frivillighedens vej !

Per Eg Pedersen2002-03-11 12:18:31 | #16
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Fint nok med løse postbeskrivelser for dem der vil have det. I mine øjne en ekstra service, men pudsigt at beslutningen (måske) er truffet på baggrund af 3 tilbagemeldinger fra tidligere eller nuværende eliteløbere i dette forum. MEN det er efter min mening en stor fejl at det sker på bekostning af postbeskrivelser på kortene (jvf. Påskeløbenes hjemmeside). Det er simpelthen for dårlig en service overfor den store majoritet, der hellere vil have dem et sted hvor de er sikre på at blive under hele løbet, og med vore dages trykteknik burde det overhovedet ikke være noget problem til så stort et løb som Påskeløbet. Jeg frygter at antallet af fejlklip nu vil stige voldsomt til årets Påskeløb.

Nina Hoffmann2002-02-27 18:54:59 | #15
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Ville lige sige min mening om definitioner (til trods for at emner er EKT). I mine øjne er definitioner et vigtig element ved orienteringsløb og et "stykke" papir jeg vender tilbage til mange gange under et løb, hvorfor der også her skal lyde et tak til arrangørerne af Påskeløbene for de løse definitioner. Definitioner fortæller meget mere end postens kontrolnummer. Du kan udfra definitionerne få mange oplysninger omkring postensplacering som kan hjælpe dig i valg af vejvalg, indløbet til posten, kan posten ses fra hvor du kommer osv. Alt sammen små ting som gør orienteringen lidt lettere. Selvom jeg desværre oplever at ikke ret mange bruger det i deres løb.

lars v., hok, stævneleder2002-02-23 12:21:40 | #14
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

okok
I får løse definitioner til påskeløbene.Så husk at anskaffe jer et etui!
Ps. I øvrigt skal vi nok fremskaffe nogle også.

Kent KH2002-02-21 08:51:17 | #13
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Henrik: Ved at klippe i kontrolkortet, som var i kortlommen ! ..... derfor kun én eller to ting. Til internationale løb fik vi udleveret kontrolkort OG definitioner dagen forinden (altså to eller tre ting at holde styr på).

Personligt har jeg iøvrigt alene brugt definitioner og kontrolnumre, når jeg ikke har haft helt styr på orienteringen ind til posterne ....... og så selvfølgelig i de situationer du nævner, hvor der kan være tvivl om hvor posten er indprikket, om posten ligger oppe eller nede eller på hvilken side af en større høj den ligger - jeg vil tro, at det max. drejer sig om hver anden post.

Henrik Jørgensen2002-02-20 14:23:43 | #12
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

kkh> Hvordan dokumenterede du at du havde besøgt posterne i sidste årtusinde?!!!
En af definitionernes vigtige egenskaber er at hjælpe med orienteringen. De fortæller præcis hvor posten er placeret, så man på meget detaljerige kort ikke behøver være i tvivl om man f.eks. skal søge i den lille slugt, eller kigge ved stenen på siden af udløberen, når det er vanskeligt at afgøre hvilken af de to der er i centrum af cirklen.

Kent KH2002-02-20 13:29:37 | #11
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Ok Henrik, det kan måske gøres forholdsvist enkelt, men det ændrer ikke på, at man skal til at holde styr på fire ting - både sin brik, definitionerne, kortet + evt. kompas, hvor man i sidste årtusinde alene havde kortet + evt. kompas - personligt plejer jeg at have problemer nok med blot at holde styr på kortet og orienteringen!

Henrik Jørgensen2002-02-20 13:06:05 | #10
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Definitionerne bør efter min mening først udleveres i startboksen, altså 3-4 min før start. Begrundelse:
udleveres de før kan flittige kortnørdere stykke noget af banen sammen inden de kommer til start.
Ved de fleste løb kender man stævnepladsen på forhånd, med definitionerne i hånden og et gammelt kort kan man muligvis gætte den sidste del af banen, og på den måde have vejvalg forberedt til de forskellige alternativer, dvs man sparer tid på at vælge vejvalg og kan være mere sikker i gennemførelsen end normalt.
F.eks. til JWOC 1998 (hvor definitionerne udleveres aftenen inden konkurrencen) hvor stævnepladsen ikke var kendt på forhånd, kunne vi ud fra definitionerne, sammenholdt med et gammelt kort´, gætte stævneplads og sidstepost, plus desuden 2 muligheder for næstsidste og 4 muligheder for 3. sidste post. Resultatet blev dansk strækvinder til sidsteposten!!!! (Chris Terkelsen var så vidt jeg ved langt dygtigere ved JWOC 1992)

5-10 min lyder af temmelig meget til forberedelse. Som det fungerer i praksis i Sverige får du udleveret defintionen til den bane du skal løbe og behøver derfor ikke at gøre andet end at putte den i en medbragt plastlomme eller holder til at have på armen. Det er forholdsvis enkelt at lave en holder af en gammel kortplastlomme, noget tape og en elastik fra kontrolkort, dvs holderen hænger om armen som kontrolkortet gjorde i sin tid (og stadig gør i visse tilfælde). Alternativt kan man anskaffe sig en plastlomme til at have kontrolkortet i(kan købes i de fleste o-udstyrsbutikker). Denne kan bruges både til kontrolkort og definitioner eller blot til definitioner når der løbes med ekt.
Det behøver altså ikke være væsentligt større arbejde at skulle håndtere løse definitioner.

Grunden til at jeg gerne så det svenske system indført er, at jeg i tilfælde hvor jeg har spurgt efter løse definitioner har fået at vide, at de giver for meget svineri i skoven. Dette skyldes hovedsaligt at folk ikke er tvunget til at passe på dem, da de jo sidder på kortet og derfor har man ofte limet dem fast på bagsiden af kontrolkortet eller brugt lignende uholdbare løsninger.

Kent KH2002-02-20 12:59:14 | #9
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Ha, ha ... ja det kan jo være svært at følge med, og når jeg læser første indlæg igen ser jeg, at der står "ved løb med EKT". Hvis man kan se kontrolnr. på brikken (hvilket jeg ikke har prøvet) hvorfor kan man så ikke se definitionen ??

Men det kan jo være, at jeg må undvære definitioner, hvis ingen gider trykke/sætte dem på kortet, og elektronikken trods alt ikke er kommet videre!!

lac2002-02-20 10:28:53 | #8
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

kkh > Kontrolkort, løb man med i forrige årtusinde, velkommen til elektronikens tidsalder, hvor du kan se kontrolnumret på din brik.

Kent Kragh-Hansen2002-02-20 10:16:38 | #7
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Jeg kan nu ikke umiddelbart se kravet om løse definitioner i DOF`s reglement (DOF`s hjemmeside), men det fremgår måske af det hæfte, der henvises til ?

Men hvis det er blevet et krav så er det næste spørgsmål vel: Hvor mange dage før løbet, at definitionerne skal udleveres og, om kontrolkortet sendes med, så man har mulighed for at skrive definitioner og kontrolnumre over på kontrolkortet. Hvis kontrolkortet først udleveres i startboksen bør man have 5 - 10 min. til at få tingene ordnet (skrevet over eller fastgjort på kontrolkortet), og der må være skriveredskaber, plastlommer i definitionsstørrelsen samt lim/tape og hæfteklammer i boksen. Er det nemmere ?
Personligt har jeg ikke lyst til at stå "og fedte" med det i startboksen, og ej heller til at løbe med definitionerne på tøjet eller armen. Jeg synes til gengæld, at det vil være dejligt, hvis definitioner OG kontrolkort fremsendes et par dage før løbet.

Henrik Jørgensen2002-02-19 19:25:35 | #6
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Jeg går ind for løse definitioner og gerne efter samme model som bruges i Sverige, her udleveres kun løse definitioner ( gælder kun individuelle løb), altså ingen definitioner på kortet. Arrangørerne sparer da et større klistrearbejde når definitionerne udskrives seperat (dette problem mindskes dog når definitionerne udskrives direkte på kortet).
Løberne bliver selv ansvarlige for at finde en passende definitionsholder, hvilket ikke er noget stort krav i mine øjne. På denne måde kan vi, der ønsker at have løse definitioner og bruger dem når vi har muligheden herfor (hvilket ikke sker særligt ofte i Danmark) få vores ønske opfyldt og løbere i ungdoms- og juniorrækkerne kan vænne sig til brugen af definitionerne, og ikke blot læse kontrolnummeret (hvilket er en absolut nødvendighed hvis man vil gøre sig gældende uden for landets grænser)

Carsten Stenberg2002-02-19 17:04:10 | #5
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Det her er spørgsmål handler vist grundlæggende set slet ikke om løse definitioner eller ej, men om de forskellige syn på forholdet løber-arrangør: hvem er til for hvem ?

Jeg støder tit på en arrangørholdning, om at "det er for galt", at arrangører pålægges med en masse service til løberne !?

Et grelt eksempel var for et par år siden, hvor en arrangør ville opkræve leje af brikker på trods af løberne selv tog deres egne brikker med. Det kom der er længere diskussion ud af, og det endte med at DOF var nødt til at indskrive i reglerne, at løberne havde krav på nedsættelse at startafgift med egen brik.

Det ER ikke altid let at arrangerer løb, men da de fleste selv deltager i andres løb, og dermed har glæde af en høj servicestandard, finder jeg det kun rimeligt at man selv yder en tilsvarende indsat, når man afholder løb.

Desuden går udviklingen heller ikke på alle områder "imod" arrangørerne. Et eksempel er bortfald af kravet om udsendelse af resultatlister på papir til alle deltagere !

RR2002-02-19 16:04:09 | #4
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Enig med sm. Til alle store internationale loeb udleveres der loese definitioner.
For at blive bedre til at bruge disse/vaenne sig til at loebe med disse paa armen eller hvor man nu finder det optimalt, er det noedvendigt at proeve til saa mange loeb som overhovedet muligt!!!
Derudover er det en stor service, saa man ikke behoever at folde sit kort ud, for at se definition og nr.

Mogens Hansen2002-02-19 15:02:34 | #3
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Løse definitioner!
På Østkredsens rep. møde blev det fremført, at det er forbundet med visse vanskeligheder ved stafet, men det blev fejet af bordet da det var besluttet på sidste HB møde og kom med i det nye reglement. Det fremgår også af teksten med et "skal", så det hjælper ikke noget at søge om fritagelse. Det blev også fremført, at ved printning, som vinder frem, printes definitionerne sammen med kortet direkte ud fra Condes, men det var ikke til at ændre så husk at gøre arbejdet to gange og print de ekstra definitioner. Husk også at dele de startende op i grupper med samme gaflinger, vi skal jo have de rigtige definitioner udleveret. Så behøver vi ikke at finde ud af det ude på banen elle efter løbet hvem vi gafler sammen med.

sm/Kolding-Pan-Nordvest OK er der andre end mig, der får 3 x O-Posten ?2002-02-19 00:03:11 | #2
svar på indlæg fra Lars R. Vendelbjerg, Holstebro OK 2002-02-18 22:19:06Besvar

Hej Lars
Til alle seriøse løb, herunder Påskeløb (!?) bør der udleveres løse definitioner./sm