Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! >
 De seneste 20 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Nye restriktioner ' (32 indlæg)
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: molTid: 28.10.2020 08:41
Thomas U: Ja, er enig i, at det er en stor udfordring for os udøvere og arrangører, at man er overladt til fri tolkning af hvad en forsamling er. Og tolker man forkert i forhold til den politimand der dukker op, bliver det en dyr fornøjelse for klub og løbere. Håber aldrig vi kommer derud. Stod jeg i dag og skulle lave et løb, tror jeg faktisk jeg ville aflyse, med mindre det er en print-selv og løb når du vil træning.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: Tid: 28.10.2020 00:07
Mol: Jeg ved godt, at man i vejledningerne skelner mellem træning og konkurrence, men for begge deles vedkommende er kriteriet i lovgivningen, at man ikke må "afholde eller deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig".
Det er ikke defineret i lovgivningen, hvad der skal forstås ved "et arrangement" eller "på samme sted". Den fortolkning er overladt til politiet, og problemet for o-sporten er, at politiet fortolker "samme sted" særdeles bredt, når de mener, at start-, mål- og parkeringsmandskab indgår i den samme "forsamling" eller befinder sig "samme sted". I så fald må løbere, der befinder sig de samme steder eller bevæger sig mellem dem på et givet tidspunkt også tælle med, og så er det i praksis umuligt at arrangere et o-løb.
Det er selvfølgelig anderledes med coronaløbene, men hvis politiet definerer sådan et som et samlet arrangement, så er forbuddet overtrådt, hvis 12-14 løbere tilfældigvis møder hinanden omkring start/mål en lørdag formiddag. Risikoen er nok ikke så stor, men det er svært at sikre sig mod, at det kan ske.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: En, to tre...Tid: 27.10.2020 21:59
Optimist: Men så er det vel kun landsholdsløberne der må deltage? Og med så få, kan det jo helt sikkert lade sig gøre. Herre i én gruppe og Damer i en anden.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: OptimistTid: 27.10.2020 21:45
Hvis man læser nærmere på lovgivningen i forhold til forsamlingsforbuddet, burde det umiddelbart være muligt at arrangere DM for HD21.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1509
"Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren."

Man kan læse mere på DIF's hjemmeside.
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: molTid: 27.10.2020 20:29
Thomas U: Tror du mixer tingene. Til træning er det også tilladt af være flere grupper af 10 til o-løb, ligesom felterne i holdsport. Det er i konkurrencer vi har problemet. Og den regel giver ikke mening.
Tror heller ikke personer over 21 år må spille en fodbold eller håndboldkamp, lige bortset fra de professionelle, som har strenge krav til test.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: Tid: 27.10.2020 17:03
cms>
Jeg er enig i det med fornuften. Det nærmer sig det absurde, at start-, mål- og parkeringsmandskab regnes med i samme forsamling, når det udtrykkelig er tilladt, at der er flere forsamlinger på en fodboldbane, blot de har egen instruktør og er delt op i felter med "klar afstand" mellem hvert felt.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: cmsTid: 27.10.2020 16:01
Thomas U>
Formuleringen i meddelsen fra DM-arrangørerne er misvisende og er nu rettet på DOFs hjemmeside.

Man kan godt mødes flere løbere ved samme post, blot det ikke er mere 10 på en gang.

Og så skal vi huske på, at formålet med disse restriktioner, ikke er at sikre vi kan løbe, men at forsøge at forhindre os i at løbe - uanset hvor meget det strider mod sund fornuft.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: OBS!Tid: 27.10.2020 15:34
Svar på Spørgsmålet her:

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8100-nye-restriktioner-rammer-bade-staevner-og-traeninger
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: Tid: 27.10.2020 15:32
Nu bliver der jo ikke taget tid ved de såkaldte coronaløb, så man kan jo fint mødes ved posten og samtidig holde afstand når der ikke er behov for at stemple, og slet ikke, når der ikke er tidtagning eller konkurrence
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: Tid: 27.10.2020 15:11
Hvis politiet fortolker reglerne så snævert, så kan man i praksis ikke arrangere o-løb, for arrangøren kan jo aldrig sikrer, at to løbere fra hver sit "stævne" mødes på en post. End ikke de ellers smarte coronaløb med fri start over flere dage, for man kan stadig ikke sikre, at der ikke er mere end 10 løbere, der tager i skoven den samme dag, og at de ikke mødes på en af posterne, med mindre man på forhånd melder ud, hvilke 10 løbere der må løbe i hvilket tidsrum.
Så virker det meningsløst, at politiet på coronasmitte.dk selv fremhæver orienteringsløb som en aktivitet, hvor der i princippet kan deltage op til 500 personer, fordi der er stor geografisk spredning mellem løberne. Faktisk er o-løb dårligere stillet end hal- og banesport, for der kan man hele tiden se, hvor mange udøver der er, og sørge for, at de ikke har kontakt.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: HDTid: 27.10.2020 10:52
Det er korrekt, at Østjyllands Politi har henvendt sig i går vedr. afviklingen af NightChamp i november måned. Herunder kom de med krav til afvikling af starten - samt gjorde opmærksom på, at der kunne være problemer i mål. De poienterede, at man principielt skulle opfatte stævnet som delt i flere stævner - hver med 8 personer som deltagere (inkl. 2 personer som startpersonale = i alt 10 personer), og at vi skulle sikre, at personer fra de enkelte "stævner" ikke blev blandet - bla. før start, efter målgang eller ved at de mødtes ved poster i skoven. Vi skulle også være opmærksom på, at kø ved posterne i skoven ligeledes kunne være et problem. Der måtte heller ikke kunne dannes kø andre steder - f.eks. ved aflæsning af brikker i mål.

De beklagede samtidig, at situationen gjorde, at det var nødvendigt, at det skulle være så restriktivt.

Som et resultat af samtalen har jeg valgt, at NightChamp i november måned aflyses, fordi stævnet ikke kan afvikles inden for rimelig tid samt i overensstemmelse med ovenstående. Samtidig ville jeg have en skidt smag i munden, hvis en person bliver smittet som en følge af deltagelse i et eller flere af stævnerne.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: cmsTid: 27.10.2020 10:27
Tak, jeg har fået svar fra Dagberg, og det er ikke korrekt at politiet krævede at "ingen mødes ved posterne".
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: OBS!Tid: 27.10.2020 09:38
cms: Så er det smartere at skrive til Pan eller Mr. NightChanp end her på o-snak.
Emne: Re: Østjyllands politi ?
Navn: GaTid: 27.10.2020 09:37
Skriv til Henrik Dagsberg direkte - er nok bedre end at spørge her.
Emne: Østjyllands politi ?
Navn: cmsTid: 27.10.2020 09:30
Jeg skal bare have be- eller afkræftet, om det er korrekt at østjyllands politi kræver at ingen mødes ved posterne i skoven ?

Hvis det er tilfældet håber jeg, at denne sagen går videre til DOF/DIF, for det lyder som et grundlovsstridigt påbud.

Men bortset fra det så er aflysning helt naturlig jvf tidligere indlæg.
Emne: Re: Nye restriktioner - der er håb for DM'erne
Navn: Krogh.frederik@gmail.com Tid: 26.10.2020 23:32
Nåde DM Nat og Ultralang er blevet aflyst nu
Emne: Re: Nye restriktioner - der er håb for DM'erne
Navn: cmsTid: 26.10.2020 14:37
Spørgsmålet er om det kunne accepteres, hvis DMnat/ultra gennemføres alene for ungdomsklasser og HD21 ?
Det er surt for os andre, men bedre end en fuldstændig aflysning.

Emne: Re: Nye restriktioner - der er håb for DM'erne
Navn: Tid: 26.10.2020 14:02
Grænsen på 10 personer gælder ikke for børn og unge (op til 21 år). Der kan holdes o-løb for ungdomsløbere med en grænse på 50.
Emne: Re: Nye restriktioner - der er håb for DM'erne
Navn: Tid: 26.10.2020 13:59
Jeg tænker generelt, at man helst skal undgå at drage forhastede konklusioner (man skal også helst undgå at være naiv), for idet der er mange hvis'er i formlen, så er det vigtigt at trække ilt til hjernen og så kigge meget nøje på de enkelte elementer.

Jeg skulle som stævneleder have afviklet DM feltsport (pistolskydning, afstandsbedømmelse, kortlæsning, håndgranatkast og orienteringsløb) på fredag med ca. 100 deltagere. Årsagen til, at det nu skubbes er IKKE, at vi ikke måtte afvikle stævnet som helhed, men grundet forsamlingsforbuddet, ville afviklingen af de enkelte stationer skulle ske over så lang tid, at det ikke kunne lade sig gøre indenfor dagslys. Orienterinsgløbet udgjorde ikke set fra politiets side ikke nogen forsamling under det "lille" forsamlingsforbud, hvis det blev kørt efter de modeller vi allerede kender fra DOF's guidelines.

Jeg har ikke svaret på om det ene eller andet kommer til at ske. Meget vand kan også være løbet igennem åen siden jeg talte med Nordjyllands Politi lørdag. Det afhænger jo også meget af hvorledes en feedback tolkes (hvis guideline er et stort MÅSKE) og dermed hvad arrangørens konklusion bliver - kommunikation er jo 2-vejs:-)
Emne: Re: Nye restriktioner - der er håb for DM'erne
Navn: cmsTid: 26.10.2020 13:27
Landmåler> Det er netop problemet.

Vi kan have nok så gode intensioner, men det politibetjentens mavefornemmelse, der afgør om der uddeles bøde på 2500 kr per næse, og tilsvarende for arrangørerne.
 Forrige 20 indlæg

 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)