Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! 
 De seneste 7 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Historien gentager sig.' (7 indlæg)
Emne: Re: Historien gentager sig.
Navn: Lars LindstrømTid: 21.11.2023 12:01
klk >> Dine tal er ikke korrekte. Du medregner fejlagtigt ATK projektet fra 2009-2012 i bevillingen fra Team Danmark.
ATK projektet var en særbevilling på knap 1.0 mio kr til udarbejdelse af DOFs første ATK bog, samt klubudviklingsforløb i 10 udvalgte ATK klubber. Udgifterne hertil indgår ikke i elitebudgettet, men er placeret under projekter. Se DOF årsregnskaber, note 6.
Projektet var b&u udvikling finansieret af TD og det havde ingen kobling til de årlige støttebevillinger.

De korrekte støttebevillinger fremgår nedenfor.

2005: 1.410
2006: 1.461
2007: 1.460
2008: 1.400
2009: 1.290
2010: 1.000
2011: 1.200
2012: 1.250
2013: 1.600
2014: 2.070
2015: 2.414
2016: 2.600
2017: 2.600
2018: 2.800
2019: 2.800
2020: 2.800

I øvrigt værd at bemærke at DOFs eget bidrag til elitearbejdet fra 2005 til 2020 kun varierede med 272tkr. Regulerer man med nettoprisindekset, faldt bidraget marginalt fra 2005 til 2020.

Begrebet "Verdensklasseforbund" blev i øvrigt først indført i Team Danmarks støttekoncept 2013-16, hvor TD reducerede antal prioriterede forbund til ca. 8 (inkl. DOF). Inden da tilhørte DOF kategorien
"Eliteforbund" sammen med 12-15 andre forbund.

Det er korrekt at DOF forblev "Eliteforbund" i forbindelse med Team Danmarks sparerunde i efteråret 2009, men det er også et faktum at uden DOFs markante strategiændring i efteråret 2009, og et succesfuldt talentarbejde, så var besparelsen blevet markant hårdere.

Sparerunden i 2009 var bestemt ikke populær, men den var en vigtig udløsende faktor for det efterfølgende kursskifte og sund for DOFs elitearbejde. På samme måde kan den nuværende reduktion i TDs bevilling også være positiv - hvis man tør gøre de nødvendige greb.
Emne: Re: Historien gentager sig.
Navn: klkTid: 21.11.2023 10:30
old timer> det er faktuelt forkert.
Den samlede TD-støtte fremgår af DOFs årsregnskaber år for år.
2005: 1,36
2006: 1,41
2007: 1,51
2008: 1,42
2009: 1,57
2010: 1,2
2011: 1,47

Altså et lille drop i 2010 og i øvrigt uforandret inden for TDs støtterammer. (som 'Verdensklasseforbund')
Emne: Re: Historien gentager sig.
Navn: old timerTid: 11.11.2023 17:05
ups> jeg tænker du selv er et ups, måske hos dine forældre, måske din egen karriere i orienteringssporten? Men jeg forstår simpelthen ikke hvad du mener, kan du ikke uddybe det? Iøvrigt var faldet i 2008-09 begrænset, DOF gik fra 1,3 til 1,0 mio.
Emne: Re: Historien gentager sig.
Navn: upsTid: 10.11.2023 16:07
klk > Du skal ikke forvente at 'Historiebogen' har læst historiebogen. Det er en bevidst forvanskning som skyldes at Lille Lars har behov for at lufte sin livsløgn med jævne mellemrum for at stive sig af. Nu er han forresten blevet fyret igen.
Emne: Re: Historien gentager sig.
Navn: klkTid: 10.11.2023 15:45
Jeg ved ikke hvilken historiebog du kigger i. TD-støtten har i alle årene siden 2005 (så langt tilbage som årsregnskaberne kan findes i DOF-arkivet) udviklet sig i positiv eller neutral retning indenfor TD-rammeaftalerne, hvilket afspejler en godkendelse af både graden af resultatopnåelse, talentarbejde og vurderet resultatpotentiale på kort og lang sigt. Det lille fald i 2010 var næppe en konsekvens af udeblevne resultater.
Siden 2019 er TD-støtten så faldet med tilsammen 2 mill fordelt på to gange 1 mill (ca).
Det første dyk kan man sige var en naturlig konsekvens af at vores meget dygtige damelandshold lod sig selvpensionere. Her faldt DOF tilbage til et TD-støtteomfang som ligner det vi som forbund har haft siden 90'erne og som nok bedre afspejjler forbundets potentiale hvad angår talentmasse og elitearbejde, så længe arbejdet går godt. Det seneste fald er mere alvorligt da det bliver betragteligt sværere at kæmpe sig tilbage fra ifht TDs støttepræmisser.
Emne: Re: Historien gentager sig.
Navn: MTTid: 02.11.2023 15:34
Ja, man må håbe at nogen har lært noget af de sidste 20 år. Egentlig er det svært at være overrasket.
Emne: Historien gentager sig.
Navn: HistoriebogenTid: 02.11.2023 13:15
Som nogle vil huske var det også tilfældet i 2008 og 2009 som følge faldende resultater. Efter en slankekur og et talentudviklingsprojekt kom der gang i medaljerne igen. Mon (ikke) det går.
https://do-f.dk/nyhed/8922-ny-retning-for-elitearbejdet-i-dof-2024-2027

 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)