Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
Startafgifter
 
Tage V. Andersen2006-03-09 10:42:39

Det er, som det bl.a.fremgår af O-snak den 8.-9. 3. 2006, en udbredt forestilling blandt mange O-løbere, at hvis bare startafgifterne på de enkelte løb blev sat ned, så ville der også komme flere O-løbere i skoven.

Det kan jeg dokumentere ikke er tilfældet. Bare ikke i detaljer på nuværende tidspunkt.

I julen lavede jeg en - synes jeg selv - ret dybtgående analyse af Østkredsens o-løberes deltagelse i O-løb i hele 2005 og sammenholdt det med startafgifternes størrelse for at undersøge ovennævnte påstand. Undersøgelsen viser ret klart, at det ikke er startafgifternes størrelse der er afgørende for deltagerantallet ved O-løb.

Mit problem er blot, at jeg mangler en sidste afpudsning før analysen er forståelig for andre ved en offentliggørelse. Og lige nu har jeg som stævneleder ved Spring Cup temmelig meget andet at se til.

Men jeg vil vende tilbage om undersøgelsen i april, når Spring Cup forhåbentlig er godt overstået.

Tage V. Andersen
OK Øst

Skriv et indlæg
Indlæg

Knut-Anders Løken2018-03-05 16:26:08 | #7
svar på indlæg fra Per Eg Pedersen 2007-04-03 21:03:23Besvar

Mitt spørsmål berører ikke direkte dette emnet, men jeg ser at deltakerne i debatten er godt orientert om de økonomiske forhold rundt et o-løp. I løpet av noen dager vil det norske O-tinget avgjøre om de skal endre system for løpsavgift, og jeg lurte på om dere har noen meninger om det?
Til nå har vi i Norge hatt flat avgift, 30% på alle løp med startkontingent høyere enn kr. 30.
Nå er det foreslått et system hvor avgiften glir progressivt fra 15% til 25% (når løpene overstiger 500 deltakere.)
Selv støtter jeg det siste, men det er ikke poenget.
Har det vært en diskusjon rundt dette i Danmark nylig, har det kommet inn noen synspunkter som kan ha betydning for den norske debatten?
Har Danmark alltid hatt et progressivt system, eller har dere hatt flat avgift tidligere - noen som vet?

Tage V. Andersen2007-04-19 22:31:11 | #6
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2006-03-09 10:42:39Besvar

Jeg ved ikke rigtig om jeg skal være stolt på Spring Cups vegne. Hvis det havde været B&O, havde de hævet prisen for længe siden for at bevare deres status som mærkevare.

Men det er et faktum, at den samlede pris for en senior og en ungdomsløber ved Spring Cup nu er kommet ned i lavpris-klassen blandt de fem-stjernede danske stævner.

Ved årets Spring Cup lå denne pris på 220 kr. Gennemsnittet for de seks indtil nu kendte fem-stjernede danske stævner løber nu op i 221 kr.

Og helt galt bliver det hvis man kigger på den tilsvarende pris for efteranmeldte deltagere. 280 kr. ved Spring Cup mod 540 kr. som gennemsnit for alle de femstjernede.

Det er det man risikerer, når man er tvunget til at skulle melde først ud.

Tage V. Andersen2007-04-04 23:38:30 | #5
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2006-03-09 10:42:39Besvar

Reel viden er en god ting; men kan man sammenligne arrangementsomkostninger fra stævne til stævne ved at omregne det til udgifter pr. løber, når stævnerne er så forskellige som de er?

Når ambitionerne og dermed stævneomkostningerne varierer fra 65 kr. (pr. deltager pr. konkurrence) som ved DM Sprint 2007 til 500 kr. pr. deltager pr. konkurrence (elite + bredde) ved VM 2006, er det i høj grad også en diskussion om hvad man gerne vil have for pengene.

Skal man som IOF ønsker det formidle løbet aktivt til omverdenen via online kommentarer på hjemmesiden, via TracTrac eller avanceret fjernsynsdækning?

Skal man tilbyde overnatning og morgenmad, eller må deltagerne selv finde ud af det?

Får alle medhjælperne deres kørsel dækket, eller gælder det som ved Spring Cup kun for nogle få (som banelæggere, banekontrollanter) mens de øvrige selv betaler deres ture fra Hillerød til Roskilde eller omvendt og dermed forærer kørselsudgifterne som et overskud til klubben?

Skal man være social over for deltagerne fra knap så rige lande og give rabat selv om DOF kræver fuld afgift også af disse deltagere, og også hvis de pga. vores udlændingepolitik slet ikke får mulighed for at få visum og komme til stævnet og derfor heller ikke betaler reduceret startafgift?

Skal man i særlig grad pleje eliten frem for bredden med startpenge og pengepræmier til de bedste?

Kan man skaffe P-plads til 500 biler eller skal man arrangere bustransport?

Skal man leje badevogne eller kan man komme til at bade på en skole?

Hvordan indregner man en underskudsgaranti, hvis altså man kan få en sådan?

Alle disse forhold kan falde forskelligt ud fra stævne til stævne og kan indregnes forskelligt i omkostningerne. Så hvad er det, som det er rimeligt at sammenligne?

Laver vi kun O-løb for at tjene penge? Hvis det var korrekt kan det undre, at ingen de sidste 15 år har opfundet nye traditions-O-stævner i stil med Spring Cup og har udnyttet denne mulighed for at tjene penge. Forklaringen er vel, at det er ganske hårdt arbejde at lave et kvalitets-O-stævne, hvad enten det nu hedder Spring Cup, DM eller noget andet.

Timefortjenesten ved et stævne som Spring Cup ligger på ca. 8 kr. pr. arbejdstime, og den ligger kun så højt fordi de fleste af de 260 hjælpere selv betaler deres kørsel; ellers ville den ligge på ca. 5 kr.

Hvis man via klubhjemmesiderne ser på aktivitetsprogrammerne kan man da også se, at mange klubber foretrækker at tjene deres penge lettere ved at arrangere et byløb rundt om gadekæret eller en skovmaraton. På den måde kan man hurtigt få timefortjenesten højere op. Men gavner det O-sporten?

Det der driver mig til at lave O-løb er ikke bevidstheden om en timefortjeneste på 8 kr.

Det er i stedet oplevelsen af
• at se noget som man har arbejdet intenst med i lang tid gå i opfyldelse og lykkes
• at opleve at hele den danske elite, senior som junior, stiller op, bortset fra dem man ved der er skadet
• at verdenseliteløbere stiller op år efter år, først som juniorer, så i seniorklasserne.

Lad os droppe den stille misundelse baseret på myter og i stedet glæde os over, at det med DM Sprint er lykkedes at skabe en ny løbstype med stigende tilslutning (en fordobling af deltagerantallet på 2 år fra 174 i 2005 til 346 i 2007) og især blandt de unge (40% ungdomsløbere mod 28% ved DM Lang).

Skyldes den øgede tilgang så de nedsatte startafgifter på DM Sprint i år? Døm selv ud fra nedenstående oversigt.

DM Sprint

2005: Skåde/Emiliehøj (Vest-Danmark)

Deltagere: 174
Startafgift
Seniorer: 100 kr.
Ungdom: 50 kr.

Andel deltagere fra Østkredsen: 36%


2006: Frederiksværk (Øst-Danmark)

Deltagere: 256
Startafgift
Seniorer: 120 kr.
Ungdom: 100 kr.

Andel deltagere fra Østkredsen: 63%


2007: Kolding (Vest-Danmark)

Deltagere: 346
Startafgift
Seniorer: 70 kr.
Ungdom: 60 kr.

Andel deltagere fra Østkredsen: 35%

Per Eg Pedersen2007-04-03 21:03:23 | #4
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2006-03-09 10:42:39Besvar

DM Sprint er overstået, et synes vi selv vellykket arrangement, hvilket vi da også har fået mange positive tilkendegivelser fra andre på - tak for det.
Vort formål med at arrangere løbet var primært, at vi gerne ville sætte vort præg på hvordan disciplinen sprint skal udvikle sig i Danmark. Det drejer sig f.eks. om terrænvalg, publikumsvenlighed og ikke mindst niveau på startafgiften. Vi valgte at sætte startafgiften meget lavt ud fra flg. grunde:
1.Vi vil hellere have en masse deltagere og tjene meget lidt, frem for færre deltagere og tjene lidt mere – derfor tillader vi os at budgettere med 15-20% flere løbere end sidste år
2.Vi vil gerne have nogen flere til at prøve denne forholdsvis nye disciplin
3.Okay – vi vil også gerne provokere lidt og puste til debat om høje startafgifter

Mange har spurgt om hvorledes vi kunne holde så lav en startafgift (60 for juniorer/70 for seniorer). Jeg vil derfor redegøre for budgettankerne her:

Forventet/budgetteret deltagerantal:
-20 år: 90 løbere (82 i 2006)
21- år: 210 løbere (174 i 2006)

Faste udgifter:
Leje toiletter 2 x 2 vogne – 1 ved start, 1 ved stævne-pladsen (hertil kommer toilet i klublokalet): 4.200 kr.
Speakeranlæg, leje: 600 kr.
Ialt: 4.800 kr.
Eller pr. løber: 16 kr.

Variable udgifter: -Kort: 10 kr. pr. løber
Forhøjet løbsafgift DOF: 25 kr. for seniorer, 18 kr. for juniorer
Medaljeafgift DOF: 7 kr.
Leje af klublokale: 4 kr. pr. løber
Diverse (væske, backupkort, plastlommer, kørsel, gaver m.m.):5 kr.
+Faste udgifter pr. løber: 16 kr.

Dette giver en startafgift på 67/60 kr. for sen./juniorer.
Hertil kommer der indtægter på brikleje samt kiosk, og måske lidt på åbne baner og sponsorindtægter.
Vi budgetterede herefter med et overskud til klubben på 4.000 kr. og satte startafgiften til 70/60 kr.
Regnskabet er ikke afsluttet endnu, men når det er færdigt vil jeg offentliggøre det i forlængelse af ovenstående.

Tage V. Andersen2007-03-28 13:24:40 | #3
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2006-03-09 10:42:39Besvar

lvj omtaler i o-snak den 27.3.2007 "den høje startafgift til Spring Cup".

Blot for at sætte dette lidt i relief:

Spring Cup er et internationalt stævne der nu afvikles som et 5-stjernet stævne efter den nye danske vurderingsmekanik. For at sammenligninger kan være reelle, vælger jeg derfor her kun at sammenligne med andre danske stævner der ligesom Spring Cup betaler høj afgift til DOF (hhv. 25 og 18 kr. for senior/ungdom) og sammenligne hovedsageligt for 2006, da der ikke er mange oplysninger endnu om stævner i 2007.

Da 40-45% af deltagerne til Spring Cup er fra Sverige har vi valgt at følge SOFT's afgiftsstruktur med lave ungdoms-afgifter og (da det skal give samme samlede resultat) højere senior-afgifter. Derfor må man ved en reel sammenligning se på både seniorer og juniorer. Dette er yderligere relevant, da Spring Cup er det blandede stævne i verden, der har den højeste ungdomsdeltagelse (45% af deltagerne ved Klassisk, hvoraf de 23% er juniorer: 17-20 år). Ved Natsprinten var der flere ungdomsløbere end seniorer.

Startafgifter:

Spring Cup 2006:
senior 145 kr., ungdom 50 kr., samlet 195 kr.

Gennemsnit danske DOF-afgiftspligtige stævner 2006:
senior 120 kr., ungdom 91 kr., samlet 211 kr.

Spring Cup 2007:
senior 155 kr., ungdom 65 kr., samlet 220 kr.

DM nat 2007:
senior 130 kr., ungdom 110 kr., samlet 240 kr.


Disse priser gælder for deltagere fra de "rige" lande.

Spring Cup 2007 havde deltagere fra 24 lande og klubber fra 17 lande (de øvrige løber som medlem af en klub fra et andet land end deres hjemland).

Deltagerne fra 7 af disse lande betaler kun 50% af den normale pris for start og overnatning. Deltagerne fra yderligere 5 lande betaler kun 20%. Det er beregnet ud fra landenes officielle betalingsevne, og er mest af alt en gestus, da transportomkostnigerne jo netop for disse oftest fjernere lande vejer tungt.

Men de kommer - år efter år - måske for at kunne måle sig selv i forhold til f.eks. Simone Niggli-Luder, der i år vandt ved Spring Cup Klassisk for femte gang.

Tage V. Andersen
OK Øst

Thomas Højsgaard2006-03-09 11:40:56 | #2
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2006-03-09 10:42:39Besvar

Det bliver spändende at se. Håber inderligt at det er en mer nyanceret analyse end en sammenligning af antal deltagere og startafgiften. En sådan analyse ville savne at tage höjde for hvad konkurrencen har at tilbyde iövrigt, bla.a. i form af valg af skov, årstid(vejr), konkurrencen(andre deltagere) med meget mere.
Men först; Held og lykke med Spring Cup.