Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
Online tilmeldingssystem
 
Carsten Stenberg2001-11-13 19:38:35

Dette emne er oprettet for at vejrer stemningen for, og evt etablerer et samarbejde omkring tilmelding på internettet, i den form man kan blive enige.

Det ville være optimalt, hvis den enkelt løber selv kunne tilmelde sig det enkelte arrangement, og alt derefter kunne overføres til arrangørens løbsprogram, uden det nødvendigt at foretage manuelle indtastning/rettelser.

Den "forgyldte" løsning kunne være en landsdækkende databaser, hvor alle aktive løbere kunne logge sig ind.

Klubkasseren kunne trække oplysninger for egne medlemmer om startafgifter der skulle betales til arrangører, og sende opkrævning til løbere.

Løbsarrangører kunne før løbet oploade klasse/bane-oplysninger, startafgifter mm , og downloade tilmeldinger i filer til overførsel til løbsprogram.

Men systemet kunne også "blot" være klub- og kredsbaseret, det væsentlige er om der ville en rimelig opbakning fra såvel arrangører, klubber og løbere ????

Skriv et indlæg
Indlæg

Carsten Stenberg2002-05-26 09:37:49 | #14
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

www.o-service.dk - så er det ved at være alvor :-)

Nu har jeg arbejdet med mit online tilmeldingssystem O-service ca 1/2 år, og det skulle nu være så driftsikkert, at det ikke taber data, går ned og den slags, og det bliver da også brugt "for alvor" i FIF Hillerød til registering af tilmeldinger og løbskonti.

Samtidig er Østkredsens bestyrelse gået aktivt ind i arbejdet, da de ønsker et færdigt system fra årskiftet 2003. Der er etableret en styregruppe bestående af Henrik Sandgaard, Jesper Gross, Lars Jensen samt undertegnede.

O-service vil resten af 2002 fortsat være på prototypestadiet, da der er masse ting, der skal afklares og afprøves, f.eks. samvirken med det løbsadministrative programmer (LOEB, OLident, E-time), tilhørsforhold til flere klubber.

Klik ind på www.o-service.dk :-)

Carsten Stenberg2002-02-06 15:10:28 | #13
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Uddybning om O-SERVICE

Først tak for alle de henvendelser jeg allerede har fået, men I må lige tage den lidt med ro mht "det virker ikke"-kommentarer ---- jeg skal lige have "værktøjet" op på de rigtige kroge :-)

Og så til min grundlæggende ideer:

Konceptet i O-service er uafhængig af DOF og er et tilbud til klubberne, der iøvrigt selv skal stå for den direkte "kontakt" til deres medlemmer.

Tilmeldingsprocessen tænkes gennemført som det sker idag, bortset fra at data ikke skal indtastes flere gang:

1) Løbsarrangør opretter i kalender f.eks. med angivelse af klasser og startafgifter.
2) Klubmedlemmer kan oprette, rediger eller slette indtil tilmeldingsfrist. Løbsarrangøren skal ikke kunne se hvem, men kun hvor mange der er tilmeldt.
3) Ved tilmeldingsfristens udløb kontrollerer og tilretter klubbens løbstilmelder tilmeldingerne, og sender besked til arrangør om at nu data hentes.
4) Løbsarrangør henter data og kan evt sende besked til tilmeldte når starttider er klar.
5) Efter løbet kan klubkasseren hente tilmeldingerne ned til eget regnskabssystem.

At data fysisk ligger i en fælles database er IKKE ensbetydende med at alle må ser alt om alle. Tværtimod skal det kun være klubmedlemmer der må se andre klubmedlemmer.

Det eneste område, hvor der tænkes åbnet for se-adgang for alle kunne være email-adresse olign, ved at det enkelte medlem skal bekræfte at denne type oplysning godt må ses af andre. Dermed kunne man undgå den manuelle ajourføring, der finder sted f.eks. sker på emaillisten DOFs hjemmeside .

Man kan nøjes med at indlægge navn,brikker etc, men hvis klubben vil bruge systemet som intern adresseliste, kan man også angivet postadresse, telefon mm .

På kalendersiden er der ingen hindring for at oprette interne klubarrangementer, som kun kan ses af klubmedlem. Dermed har det enkelte medlem mulighed for at holde styr på alle sine tilmeldinger.

Jeg har en intension om at det skal muligt at kalde f.eks. kalenderoplysninger for egen klub direkte på egen klubhjemmeside i HTML-format, så man ikke skal være edb-nørd for at have glæde af det.

Der er givetvis en masse faciliteter som man gerne vil have, og jeg vil undervejs også forsøge, at give mit bud på en teknisk løsning på disse, men i sidste ende må det være de deltagende klubber, der skal beslutte hvad der skal vælges fra/til.

Der kan sikkert siges meget om centrale/decentrale løsninger, men set fra et teknisk synspunkt virker det tosset, at alle klubber skal bakse med internetløsninger både på tilmeldings- og arrangørsiden .
Det kan måske nok engang imellem medfører ideelle resultater f.eks. SpringCup, men som oftest bliver løsningerne af meget svingende kvalitet !

Og til sidst -- hele projektet er KUN et forsøg, så om det i det hele taget bliver til mere end et forsøg,og i givet fald; hvor og hvordan -- det må tiden vise :-)

Jørgen Kirkeby2002-02-06 10:12:56 | #12
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Vedr. online tilmelding til løb, så mener jer der er to sider af sagen, nemlig:
1: Den rent praktiske udformning af systemet, samt
2: Den 'politiske' anvendelse af systemet.

ad. 1 så mener jeg at systemet bør være fokuseret på det enkelte arrangement, fremfor at være et stort 'nationalt' system med bl.a. løberdatabaser.
Her vil jeg fremhæve Spring Cups tilmeldingssytem (her år 2002) som et rigtig godt eksempel, set fra en tilmelders side. Arrangøren beder om nogle specifikke oplysninger, der er tilpasset det aktuelle arrangement, og alle har mulighed for at tilmelde sig gennem en ansvarlig klubtilmelder (ansvarlig over for Spring Cup).
Selv 'lille Lise', der på dagen for sidste tilmelding, finder ud af at hun gerne vil starte på O-løb, og derfor gerne vil løbe en beg. bane til Spring Cup, kan gøre det, uden at skulle registreres i en større database først (hvilket vel kan medføre nogen administration, godkendelsesforløb m.v.).
Klubben har styr på sine medlemmer, og klubben er ansvarlig overfor arrangørerne.
Hvis klubben har tillid til sine medlemmer, og gerne vil spare administration, så kan klubtilmelderen jo distribuere klubbens password til medlemmerne, der så selv kan tilmeldes sig direkte. Det er klubben, der giver disse rettigheder, og klubben, der overfor arrangørerne bærer ansvaret ved evt. misbrug.

ad 2. (det 'politiske'), så tænker jeg her på de mere overordnede problemer vi har i DOF. Medlemstallet er stærkt vigende, og det er sværere at finde arrangørere end tidligere.
Her mener jeg at det er vigtigt at slå fast, at O-sportens fremtid er baseret på aktive klubber, ikke enkeltpersoner. Det er klubberne, der skal arbejde for at få nye medlemmer, og det er klubberne der laver arrangementerne. Ønsket om generelt at kunne tilmelde sig på individuelt niveau, peger den forkerte vej. Så risikerer klubben for mange løbere at blive reduceret til et registreringssted, som man iøvrigt ingen tilknytning har til.


Jeg vil derfor opfordre til at man bevæger sig ad den vej, at et tilmeldingssystem bliver et arrangørredskab til brug mellem arrangør og tilmeldende klubber. Jeg vil igen fremhæve Spring Cups måde at gøre det på som et godt eksempel.

Carsten Stenberg2002-02-04 20:32:27 | #11
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

O-SERVICE - et forsøg med et fælles tilmeldingssystem !

Jeg har tømt min "værktøjskasse" med forskellige dele til et tilmeldingssystem over på adressen: http://www.cmsteknik.dk/o-service

Hvis du har lyst deltage som betatester kan du kontakte mig på Carsten Stenberg.

Bemærk at det kun er en prototype, hvilket betyder at det ikke må bruges til "rigtige" tilmeldinger, da sikkerheden ikke på helt plads, data kan gå tabt osv.

Jesper Grooss2001-11-27 11:04:28 | #10
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

> Problemet er i højere grad hvordan tilmeldingen skal ind i arrangørens system,
> f.eks. LOEB, OLEinzel eller eTime. Her kræves det at software-udviklerne vil
> implementere import i det benyttede format.

Vi legede til Spring cup med Import til OLEinzel, og blev ret gode til det. Det burde også være muligt for de andre programmer. Det er noget, der (med lidt held) kun skal laves hver gang programmerne bliver opdateret, og ellers bare virker.

> Et andet problem er hvor meget det i virkeligheden bliver brugt

Det sjove er, at næsten alle fra OK Øst, tilsvarende mange fra OK Pan og garanteret også mange fra andre klubber bruger online tilmelding til klubtilmelderen, der så til gengæld sender tilmeldingen med almindelig post.....

Hvis de enkelte medlemmer i stedet starter med at bruge et fælles system, så spares klubtilmelderen for en masse arbejde, og mange bruger systemet - alle er glade.

Jeg tror på det!

Kell S.2001-11-25 12:44:09 | #9
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Jeg har for et års tid siden lavet et tilmeldingssystem til OK Pan. Det hiver løbsdata ud fra DOFs terminsliste og lader løberen tilmelde 1-5 løbere pr. "blanket" (Der meget minder om de papirblanketter vi har - inklusive mulighed for tilmelding til kørsel, kommentarer til løbstilmelder og lign.). Tilmeldingen lægges i en database hvorfra løbstilmelderen henter en kommasepareret fil - eller laver en udskrift.

Der er altså tale om et rent "internt" redskab i klubben og systemet sender ikke data til arrangørklubben. Jeg kan dog ikke se at det ikke forholdsvist nemt kan udvides til at gøre dette også, f.eks. i det officielle IOF XML format ( se: http://www.soenniksen.dk/iof-datastandard/ ).
Problemet er i højere grad hvordan tilmeldingen skal ind i arrangørens system, f.eks. LOEB, OLEinzel eller eTime. Her kræves det at software-udviklerne vil implementere import i det benyttede format.

Et andet problem er hvor meget det i virkeligheden bliver brugt. Det har i mange år været muligt at eksportere tilmeldingsfiler fra DOF Klub til indlæsning i LOEB. Ikke desto mindre mindes jeg kun een enkelt gang at have modtaget en diskette fra en klub med tilmeldinger på denne måde. De fleste laver en udskrift og sender den. Mht. Spring Cups erfaring, så kan en forklaring på det høje antal on-line tilmeldinger også være at der netop er så mange udenlandske klubber - her er nettet en oplagt mulighed.

Jeg er selv i øjeblikket i gang med at lave et mere generelt løbssystem til DOFs hjemmeside, så man nemmere kan vedligeholde løbsdata. Så indtil videre kan jeg ikke tilbyde andet en "moralsk støtte". But, I'll be back...


PS: Carsten S., tak for din støtte i "Øvrigt". Jeg opdagede først diskussionen da den var drejet over i ankelstøtte. Det var tydeligt at der var nogen, der ikke kunne se forskel på pærer og bananer og ikke havde gjort et forsøg på at undersøge sagerne.

Jesper Grooss2001-11-20 10:07:39 | #8
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Spring Cup: Det var ca. 75% af tilmeldingerne til årets Spring Cup, der kom ind via hjemmesiden. Resten kom enten via "det gamle dos tilmeldingsprogram" eller på papir. Det var til gengæld langt fra 75% af de danske klubber, der brugte systemet......

Man må jo sige at svenskerne er noget foran os på det punkt - de har haft et tilsvarende system længe. Det er spørgsmålet om man kan få lov til at bruge det også, eller om der er en masse rettigheder, som svenskerne ikke vil af med.

DOF behøver ikke at blive indblandet i et sådan projekt. For det første medfører det flere forpligtelser, hvis det er et "offentligt" projekt. Man er lidt mere fri, hvis det er uafhængigt. Det giver f.eks. bedre mulighed for open source projekter.

Man skal vel også kunne komme som f.eks. italiener og kunne tilmelde sig til danske løb, så det skal kunne indeholde andet end bare danske data.

Ud fra erfaringen med at lave Spring Cups tilmeldingsystem de sidste år (indeholder en klubvis tilmelding til to individuelle og et stafetløb) vil jeg mene at det ikke er urealistisk at lave et dansk tilmeldingssystem. Hvis man skal lave et system, der "kun" tager sig af tilmelding, så er det ikke så vanvittigt omfattende.

En måde at starte det op, er at lave en gruppe, der sætter sig ned og definere en minimum funktionalitet, definere nogle vitale data, som systemet skal indeholde, og med dette som udgangspunkt kan man sende det ud til open source udviklere.

Jesper Grooss, OK Øst

Carsten S.2001-11-19 23:47:02 | #7
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Jeg er alvorligt bange for, at hvis et tilmeldingssystem kobles sammen med finansering af DOFs udgifter, vil det være dømt til fiasko på forhånd.

Nogle klubber vil boykotte det ligesom Oposten, den enkelte løber vil ikke tilmelde sig, hvis han/hun risikerer efterfølgende af få en opkrævning for et kontingent. Hvordan skal nye interesserede kun tilmelde sig en enkelt gang for at prøve sporten !?

Jeg vil fortrække et "rent" tilmeldingssystem, der gør det lettere for alle, så der ikke er nogen undskyldning for ikke at bruge det !

Og mht at købe sig til ekspertbistand, så vil et projekt af denne her karakter koste på den forkerte side af 200.000 kr - penge der vist helt er til stede !

Carsten Stenberg, Lillerød

Lars R. Vendelbjerg2001-11-19 20:43:58 | #6
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

En central DOF-baseret database bliver alligevel nødvendig, hvis forbundet vil føre planerne om at basere en stor del af indtægterne på medlemskontingent.
Jeg tror et 5-cifret licensnr. koblet sammen med et 3 cifret klubnr vil være ideelt. Hertil kan kobles løberens SI-nr og Emit-nr. Systemet administreres af DOF (der evt. kan købe sig til ekspertbistand)
Systemet kan med fordel styres via klubbens løbstilmelder.

Carsten S.2001-11-17 13:14:59 | #5
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Da vi forhåbentlig gerne skulle komme videre selvom et landsdækkende system kan have lange udsigter, vil jeg gerne lægge ud med et samarbejde omkring sourcekode !

Jeg er ved at etablerer et medlemssystem til Lillerød, der bl.a. indbefatter tilmeldinger til løb, og hvis der er andre som arbejder med lignende kunne vi lave et sted med kode-eksempler til fri benyttelse.

Jeg lægger gerne websted til, eller måske Orientering.dk kunne overtales :-)

Et eksempel kunne f.eks. være kode til at lave en dropdown med klassevalg, indlæst fra en datafil. Det lyder måske banalt, men derfor er ikke grund til vi alle skal bruge tid på det :-)

Lasse Staffensen2001-11-13 23:15:03 | #4
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Årsagerne til at lave et sådant system må være følgende:

1)At yde en bedre service til løberne
2)At minimere det administrative arbejde for arrangørerne
3)At minimere det administrative arbejde for klubberne.

Ad 1)
Hvis et sådant system skal yde den bedste service, skal der være mulighed for at vælge klasse, frem for selv at skulle skrive en. Dermed undgår man, at man tilmelder sig i en klasse som ikke eksisterer, og at løbtilmelderen bagefter skal til at tildele en til en klasse, men mulighed for en fejlvurdering. Desuden bør der være mulighed for at framelde sig et løb indtil sidste tilmeldingsdato. En problematik der melder sig, er familier, der gerne vil kunne tilmelde sig sammen. Derfor kunne det være nødvendigt med en mulighed for at overdrage rettighederne til at tilmelde sig til en anden, så f. eks. forældrene kan tilmelde børnene. Tilgangen bør være løbsorienteret, med link til indbydelsen og med mulighed for at tilmelde sig selv + eventuelt de andre, som man har ret til at tilmelde.

Ad 2)
For at gøre det nemt for arrangørerne bør systemet være i stand til at levere importfiler til alle de systemer der benyttes i DK (indtil en fælles XML-standard forhåbentligt tages i brug). Desuden er det vigtigt, at alle de klubber, der bruger systemet, også inddaterer de tilmeldinger der er kommet manuelt, så klubberne modtager tilmeldinger fra det fælles system eller fra klubben direkte.

Ad 3)
Der er et vist arbejde med at holde systemet ajour og videresende oplysninger til de arrangerende klubber. Dette arbejde optimalt kun udføres en gang, hvilket er et kraftigt argument for at lave et fælles dansk system. Der skal være mulighed for løbestilmelderen effektivt kan inddatere gammeldags tilmeldinger. Derudover skal der kunne hives data ud af systemet, til ajourføring af løbskonti i et passende format (DOF-KLUB?).


Ovenstående er mit bud på en idealløsning, men der er flere problemer der melder sig:

a)
Hvem skal stå for den daglige administrering af systemet. Det drejer sig jo om en opgave, som traditionelt hører til i klubben, men som mere effektivt løses på forbundsniveau. Er der mon nogen der vil påtage sig denne opgave ??

b)
Hvem skal skrive systemet? Systemet skitseret ovenfor er ikke et helt lille projekt, men det er måske noget der kan løses i et fælles open-source projekt (det syntes jeg kunne være sjovt).

c)
Hvordan skal brugere oprettes? Skal alle nye brugere have tilsendt et password via posten(eller email), eller frygter vi ikke misbrug nok til, at vi godt tør lade folk have et default password, indtil de retter det selv. Alle løbere i de tilknyttede klubber skal jo oprette/overføre alle deres løbere, men man kunne jo forestille sig en model, hvor man anmodede om et password via email til sin løbstilmelder?

Jeg tror interessen for noget lignende ovenstående er stor. Som beregningsansvarlig (der ikke elsker at taste), syntes ideen om en fil, som man bare kaster ind i systemet rar. Som løber ville jeg helt sikkert tilmelde mig over nettet. Jeg er ikke løbstilmelder, men løbstilmelderen i min klub har flere gange råbt på et lignende system. Jeg tror derfor ikke, at det er interessen for at online løbstilmeldingssytem der mangler. Det er bare at finde folk til at lave det, og stå for den daglige drift.

Lasse Staffensen
OK Pan

Sørensen2001-11-13 20:45:51 | #3
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Tror stemningen for sådan et projekt ville blive taget i mod med åbne arme fra mange sider af.

Mine erfaringer med det i Spring Cup sammenhæng er at det har hjulpet os utroligt meget. Sidste år modtag vi 75 % (det tal kan vist godt være at det både var fra det gamle dos tilmeldingsprogram og det nye, kan ikke lige huske det) af tilmeldingerne ved hjælp af vores netbaseret tilmeldingsprogram.

Ved dog ikke om de danske klubber er klar til det endnu. For det var mest de svenske klubber der brugte det !!.

Hvis sådanne et projekt skulle laves - skal det da være landsdækkende. For ellers er pointen lidt væk.

Kan godt være det ville være et stort arbejde - men der må da være nogen i DOF der kan koordinere det.

I Sverige har N3sport lavet noget der hedder Klubben Online som der kan læses lidt om her:
http://www.orientering.se/t2.asp?p=27637

Dog er det vist et lidt for advanceret produkt - noget mere simpelt burde være til at lave.

Syntes dog jeg har set nogen andre .. nogen der har nogen adresser ?

Kim Højmark2001-11-13 20:16:03 | #2
svar på indlæg fra Carsten Stenberg 2001-11-13 19:38:35Besvar

Det er et meget spændende emne du har bragt på bane her.

Jeg synes personligt, at det er en god ide med onlinetilmelding, da det helt sikkert vil kunne spare klubberne for meget papirarbejde.

Jeg tror, at det næsten vil være uoverskueligt at lave et landsbaseret system/database. En klubdatabase vil dog være nemmere at administrere. Man skal så bare blive enige om et fælles system.

Jeg mener at der i hver klub burde kunne findes en der kan administrere et sådant system. Mindre klubber kunne også slå sig sammen om en fælles administrator.