Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
O-snakmenu

Velkommen til O-snak !

På denne side skrives der om alt muligt, altså ikke kun orientering.
Er dit indlæg af mere saglig karakter opfordres du til at skrive dit indlæg på Forumet.

Skriv et indlæg

Søg i O-snak:Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.
Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
O-snakken
 
 ! 
 De seneste 9 indlæg, i omvendt kronologisk rækkefølge:

 Filtreret til 'Anonyme indlæg' (9 indlæg)
Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: Tid: 01.07.2020 15:18
Om LL skulle fyres, kender jeg ikke sagen godt nok til at kunne udtale mig om. Men een ting synes helt tydeligt : enhver virksomhed med respekt for sig selv ville aldrig have ageret på denne måde. "Man" burde have reageret på tidlige signaler og rygter og taget en snak med LL, Evt. have givet en advarsel med løfte om forbedring - og først derefter skride til fyring, hvis ikke der opleves en tilfredsstillende adfærd. Eliteudvalget burde have været informeret og hørt, hvilket jeg forstår, ikke er sket. Vi sidder nu tilbage med en yderst kedelig situation, for LL, men sandelig også for os alle i DOF. Jeg mener ikke, vi kan være tjent med den nuværende ledelse i DOF. Hvis ikke ledelsen selv trækker sig, må det afgøres på en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi på demokratisk vis kan vælge en ledelse, vi kan stå inde for.
Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: FilosoffenTid: 01.07.2020 14:22
Til LVJ

Tak for svar :-)

Ja (med den medium indsigt jeg har) synes jeg bare ikke man har behandlet sagen eller LL anstændigt. Uanset om der var mulighed for at han kunne fortsætte eller ej.

Og ja det betyder så for mig, at dem der har behandlet ham uanstændigt, ikke bør fortsætte, da deres handlinger ikke bare har ramt LL men bl.a. også Torbjørn og andre der nok står med samme følelse som mig. At der hurtigt kan blive meget varmt på grillen!
Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: lvjTid: 01.07.2020 11:13
Til filosoffen:

Det var at der er mange som stadig virker til at ville polarisere debatten til "et for eller imod LL, formanden m.fl." i stedet for at se fremad og finde de bedste fremtidige løsninger for vores elite - som de fortjener.

Ligesom her på mediet, hvor man så desværre ikke engang ved hvad der bare er sure opstød fra uinformerede personer som det er almindeligt på "sociale medier" og hvad der er indlæg fra personer med indsigt, som det kunne være interessant at diskutere med.
Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: FilosoffenTid: 29.06.2020 22:16
Kære LVJ

Jeg er også oprigtigt bekymret for hvordan vi kommer videre.

Du har da ret i at det for "os" på Sjælland var lidt mærkeligt at hvis man ville være på landsholdet så skulle man pludseligt bo i Århus. Det har helt sikkert betydet at nogle talenter har valgt det fra, men omvendt må man give LL at det er utroligt hvad han fik opnået med de løbere der så ville være en del af konceptet.

Fair nok du ikke ønsker at bakke op om Carsten men godt du kan se at den nuværende løsning nok ikke er vejen frem. Lyder spændende med et forsøg på et forlig med LL. Det kunne være man skulle have gjort det fra start så man ikke havde mistet Torbjørn også. Og ja lige her er det at eliteudvalgsformanden har haft en rolle.....hvis han ikke fik manet til besindighed (med sin rådgivning) og sikret at LL version af sagen blev belyst, før beslutningerne blev truffet.....ja så er det er i min optik nok til at vi bør skifte både formand og eliteudvalgsformand, så vi får renset luften.

Eliteudvalgsformanden har gjort en lang perlerække af gode ting for dansk orientering igennem mange år, men ja hans rolle her synes ikke heldig.

P.S
Hvad hørte du i øvrigt på repræsentantskabsmødet og elitemødet i torsdags som gjorde dig endnu mere bekymret?
Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: LVJTid: 29.06.2020 21:37
Til “En der husker”

Tak for dine pæne ord om mine intentioner, men grunden til mit indlæg er faktisk at jeg er reelt bekymret for hvordan vi kommer godt videre. Og det er ikke fordi jeg tillægger dette forum en stor indflydelse, da min bekymring ikke mindst skyldes hvad jeg hørte på repræsentantskabsmødet og elitemødet i torsdags.

Det er ikke korrekt at jeg ikke kommenterede LL-sagen da det lige var sket. Jeg skrev bl.a. at det tydede på at formanden havde håndteret situationen dårligt, men også at HB i den opståede situation ikke havde andet valg end det de gjorde.

Personligt har jeg stor respekt for de resultater som LL har hjulpet løberne til at opnå, men jeg har også i flere år været stærk kritisk til den enerådende stil der blev mere tydelig med årene og håndteringen af de løbere som ikke passede ind i konceptet. Men det ændrer ikke på at DOF selvfølgelig skylder LL respekt for det store arbejde han har gjort.

Jeg snakkede med Carsten Laursen flere gange i tiden før rep.mødet, men blev ikke overbevist om at det var den rigtige vej frem for DOF.

Vi har fået oplyst at HB prøver at forhandle et forlig med LL. Når det er afklaret kan det jo godt tænkes at HB ønsker et ekstraordinært rep. møde for at klare luften.

Hvis det sker håber jeg at der kommer en ny kandidat på banen til formandsposten. Ikke fordi jeg har det fjerneste mod Carsten som jeg har kendt i mange år, men fordi Carsten er blevet for meget involveret i LL-sagen og jeg tror vi har brug for en der ikke er involveret i denne sag.

Jeg har ikke rigtig forstået hvorfor nogen mener at eliteudvalgsformanden har fejlet i denne sag da han kun er rådgivende og ingen beslutningskompetance har. Men da jeg næppe kan regnes for upartisk om denne del vil jeg lade den ligge der.
Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: lvjTid: 29.06.2020 14:20
Hej Claus og "en der husker", men som ikke ønsker at stå ved sine synspunkter.

Claus: Det er selvfølgelig dit valg, da det er dig der ejer og ansvarlig for dette forum.

"En der husker"
Jeg skrev ikke dette indlæg for at forsvare nogen, det kan han godt selv. Jeg gjorde det fordi jeg bliver mere og mere bekymret for denne debat og dens mulige indflydelse på vores forbund og vores elite.
Jeg er enig i at dette forum kun læses af en begrænset kreds, men dog formodentlig af en del af meningsdannerne (men ved det ikke da indlæggene oftest er anonyme)

Jeg kommenterede faktisk flere gange også debatten da den startede og opfordrede til at se fremad og holde en mere sober diskussion. Blandt andet med et kritisk indlæg om håndteringen af denne sag og ønske om at se fremad.

Jeg mener at det var med mine initialer, som de fleste i dette forum nok kender, men jeg er ikke sikker på om nogle kan have været anonyme, da det har været normen for de fleste, og måske netop for ikke at nogle skulle mene at jeg skrev for at forsvare nogle specifikke personer.

Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: Tid: 29.06.2020 10:43
Hej Lars.

Jeg vurderer indtil videre ikke, at indlægene er så hadefulde at de skader vores sport. De forsøger måske mere at skabe noget mere åbenhed omkring vores ellers ret lukkede og noget indspiste sport.
Der nok heller ingen som har et mål om at gøre forholdene for fremtidens eliteløbere dårlige. Nok mere tværtimod. En fri debat på orientering.dk har næppe styrken til at lave uoprettelige skader.

Webmaster ved hvem der står bag alle indlæg, da vi fører log på dem. Det er oplyst flere gange tidligere. Så I tilfælde af at sidens policy overskrides, så kan vi ud over at fjerne indlægget også tage kontakt til skribenten.

Hvis du mener, at der er indlæg som bør fjernes, så bedes du sende en mail til kuvert webmaster (at) orientering dot dk med henvisning til indlæg og begrundelse hvorfor det skal fjernes.

Mvh Claus
Emne: Re: Anonyme indlæg
Navn: En der huskerTid: 29.06.2020 06:39
Kære Lars

Det er prisværdigt st du kæmper for Eliteudvalgsformanden, men det klinger utrolig hult. Ytringerne på o-snak den sidste uge når ikke op på samme perfide niveau som de indlæg LL var udsat for i december, og hvorfor ytrede du ikke din holdning dengang? Hvis du virkelig mente det, så burde persongalleriet være underordnet, men det kan jo være at det ikke tæt nok på, eller passede indlæggene dengang bare med din agenda?

Splittelsen i DOF skyldes ikke o-snak, og det er utrolig at høre hvor stor betydning du tillægger dette forum. Nok går bølgerne højt, men dit indlæg har mere karakter af et sympatisk redningsforsøg for en der står dig nært.

Den nuværende krise i DOF og dybe mistillid til formand og eliteudvalgsformand skyldes deres handlinger, usandheder og magtfuldkommenhed.
Tilliden til de to er væk, helt væk. Det bedste de begge kunne gøre var at trække sig øjeblikkeligt og overlade posterne til andre der kan samle DOF. En ting er vi nemlig enige om, det er vigtigt at kigge frem og få lagt nogle solide strategier. Men hverken formanden eller eliteudvalgsformanden evner dette, og kan slet ikke samle forbundet omkring sig. Det kan undre at de stadig klamrer sig til taburetten, men det overrasker ikke og bekræfter bare deres motiver. De sidder kun på posterne for egen vindings skyld og ikke for forbundets. Derfor må de ud - NU
Emne: Anonyme indlæg
Navn: LVJ ø(Lars Vedel Jørgensen)Tid: 28.06.2020 22:44
Jeg vil stærkt opfordre ejeren af dette forum til at ændre retningslinierne for dette forum, så man ens navn skal fremgå af alle indlæg.

Mange indlæg er så hadefulde at de skader vores fantastiske sport og ikke mindst de eliteløbere som de fleste af os gerne vil støttebedst muligt.

Stop dette inden vi får lavet uoprettelige skader.

Der er mange forskellige meninger om sagen med LL, ingen af dem er sikkert hverken helt rigtige eller helt forkerte.

Men lad os nu finde ud af at finde gode løsninger for fremtidens elitearbejde i stedet for at grave grøfterne dyrere.

Så drop anonyme indlæg og hd noget konstruktivt.

 Skriv et indlæg

 Vis alle (uden filter)